Mua Máy đo độ dẫn điện EC Thiết kế Cao cấp - Tecostore

Máy đo độ dẫn điện EC

42 sản phẩm

Chọn Máy đo độ Dẫn Điện Electrical Conductivity dùng để đo công suất ion trong dung dịch mang dòng điện Đơn vị milliSiemens microSiemens 100% Nhập khẩu nước ngoài