Hệ thống Kiểm tra Sản xuất Hệ thống Quản lý Pin (BMS) thực hiện kiểm tra chức năng của sản phẩm trong quá trình sản xuất ở cuối dây chuyền. Phần cứng hệ thống bao gồm tất cả các thiết bị đo đạc để kiểm tra BMS, bao gồm nhiều bộ mô phỏng cell pin, kết nối nhiều cổng để lắp đặt sản phẩm cần kiểm nhanh chóng và các jig cố định để đảm bảo thời gian ngừng hoạt động thấp hơn, thông lượng kiểm tra cao hơn và dễ dàng bảo trì. Ứng dụng hệ thống dễ dàng tích hợp vào các quy trình sản xuất, cung cấp phương pháp kiểm tra nhiều loại mạch BMS và tối ưu hóa các kiểm tra để đảm bảo chỉ sản phẩm tốt mới được xuất xưởng.

4 ngày trước

Phát triển hệ thống kiểm tra chức năng mạch điện tử sử dụng LabVIEW và PXI

4 ngày trước

"Bằng cách phát triển hệ thống FCT mới với PXI và LabVIEW, chúng tôi đã giảm đáng kể các công việc lặp lại và có thể dễ dàng chia sẻ tài nguyên hơn. Chúng tôi đã áp dụng thành công giải pháp này cho các dây chuyền sản xuất của mình, kết quả là kiểm tra PCB ổn định và đáng tin cậy. "

Wei Wang, Honeywell Co. Ltd, Công ty Trung Quốc

Máy quét 3D của Nikon giúp thiết kế ngược trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Máy quét 3D của Nikon giúp thiết kế ngược trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

13:45 17/09/2020

Như đã giới thiệu từ bài “Kỹ Thuật Ngược”, công đoạn đầu tiên của quy trình kỹ thuật ngược là “Quét 3D”. Hiện nay trên thế giới, có hai phương pháp quét 3D cơ bản

{{item.TieuDe}}

{{item.DisplayNgayDang}}
Xem thêm