Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7519-26
Toàn quốc
SKU: 7519_26
(732)
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7518-26
Toàn quốc
SKU: 7518_26
(850)
Kính lúp loại gấp Insize 7511-8
Toàn quốc
SKU: 7511_8
(732)
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7513
Toàn quốc
SKU: 7513-2
(731)
Liên hệ
Kính lúp Insize 7522-610
Toàn quốc
SKU: 7522_610
(467)
Kính lúp Insize 7523-3D5
Toàn quốc
SKU: 7523_3D5
(870)
Máy nội soi Insize ISV-VP280
Toàn quốc
SKU: ISV_VP280
(773)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-720D
Toàn quốc
SKU: ISU_720D
(627)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-710D
Toàn quốc
SKU: ISU_710D
(327)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-700D
Toàn quốc
SKU: ISU_700D
(985)
Kính lúp có gắn đèn Insize 7524-10
Toàn quốc
SKU: 7524
(471)
Kính hiển vi đo lường độ nét cao Insize
Toàn quốc
SKU: ISD-H210
(287)
Liên hệ
Camera dành cho kính hiển vi Insize ISM-MAS100
Toàn quốc
SKU: ISM_MAS100
(950)
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata Seiki HMG-4L
Toàn quốc
SKU: HMG_4L
(474)
1.190.000 đ
Kính lúp để bàn Niigata Seiki No.1650
Toàn quốc
SKU: 1650_NS
(280)
1.274.000 đ
Kính lúp để bàn chân đế từ Niigata Seiki SB-80K
Toàn quốc
SKU: SB_80K
(969)
1.677.000 đ