no image

Đĩa mài - Đĩa nhám xếp

9 sản phẩm

Đĩa mài Đĩa nhám xếp được sản xuất từ các hạt mài ôxit nhôm, chất trám, sợi thủy tinh hoặc nhựa phù hợp cho các công việc xử lý Inox và nhiều bề mặt vật liệu khác.