thiết bị kiểm tra không phá huỷ - NDT

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT Niigata Seiki

7 sản phẩm

Thiết bị kiểm tra không phá hủy Niigata Seiki là sản phẩm được sử dụng phát hiện ra khuyết tật về các rỗ khí, ăn mòn hay các vết nứt. Dòng sản phẩm này đang được sản xuất, nghiên cứu bởi Niigata Seiki. Kính lúp - Magnifier Niigata Seiki hiện là sản phẩm đang được phân phối và bảo hành chính hãng bởi Tecostore.