thiết bị kiểm tra không phá huỷ - NDT

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT Mitutoyo

13 sản phẩm

Thiết bị kiểm tra không phá hủy Mitutoyo được biết đến là phương pháp vật lý nhằm phát hiện nên những khuyết tật bên trong cấu trúc vật liệu một cách chi tiết. Tuy nhiên với việc kiểm tra này sẽ không làm tổn hại đến khả năng hoạt động. chịu tải sau này của chúng. Thiết bị kiểm tra này có liên quan đến việc phát hiện khuyết tật bên trong vật kiểm nhưng tự bản thân nó không dự đoán được những nơi nào bị khuyết tật hay sự phát triển hình thành của chúng. Cùng theo dõi bài viết để có thêm thông tin cụ thể nhé!