thiết bị kiểm tra không phá huỷ - NDT

Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT Kratos

2 sản phẩm

Thiết bị kiểm tra không phá hủy Kratos bao gồm các dụng cụ, máy đo lường, kiểm tra các khuyết tật bên trong hoặc bề mặt vật kiểm. Các thiết bị này có công năng kiểm tra các khuyết tật mắt thường không thể nhìn thấy mà không gây ảnh hưởng đến vật kiểm. Kratos hiện đang sản xuất đa dạng các dòng thiết bị kiểm tra không phá hủy đáp ứng nhu cầu của người dùng. Sản phẩm hiện đang được Tecostore phân phối chính hãng trên toàn quốc.