Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7519-26
Toàn quốc
SKU: 7519_26
(402)
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7518-26
Toàn quốc
SKU: 7518_26
(418)
Kính lúp loại gấp Insize 7511-8
Toàn quốc
SKU: 7511_8
(597)
Kính lúp có đèn chiếu Insize 7513
Toàn quốc
SKU: 7513-2
(279)
Liên hệ
Kính lúp Insize 7522-610
Toàn quốc
SKU: 7522_610
(373)
Kính lúp Insize 7523-3D5
Toàn quốc
SKU: 7523_3D5
(829)
Máy nội soi Insize ISV-VP280
Toàn quốc
SKU: ISV_VP280
(981)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-720D
Toàn quốc
SKU: ISU_720D
(266)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-710D
Toàn quốc
SKU: ISU_710D
(691)
Máy đo độ dày siêu âm Insize ISU-700D
Toàn quốc
SKU: ISU_700D
(242)
Kính lúp có gắn đèn Insize 7524-10
Toàn quốc
SKU: 7524
(796)
Kính hiển vi đo lường độ nét cao Insize
Toàn quốc
SKU: ISD-H210
(380)
Liên hệ
Camera dành cho kính hiển vi Insize ISM-MAS100
Toàn quốc
SKU: ISM_MAS100
(477)
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata Seiki HMG-4L
Toàn quốc
SKU: HMG_4L
(580)
1.190.000 đ
Kính lúp để bàn Niigata Seiki No.1650
Toàn quốc
SKU: 1650_NS
(207)
1.274.000 đ
Kính lúp để bàn chân đế từ Niigata Seiki SB-80K
Toàn quốc
SKU: SB_80K
(384)
1.677.000 đ