Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata Seiki HMG-4L
Toàn quốc

Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata Seiki HMG-4L

SKU: HMG_4L
(396)
1.190.000 đ
Kính lúp để bàn Niigata Seiki No.1650
Toàn quốc

Kính lúp để bàn Niigata Seiki No.1650

SKU: 1650_NS
(517)
1.274.000 đ
Kính lúp để bàn chân đế từ Niigata Seiki SB-80K
Toàn quốc

Kính lúp để bàn chân đế từ Niigata Seiki SB-80K

SKU: SB_80K
(509)
1.677.000 đ
Kính lúp cầm tay có đèn LED Niigata Seiki LFL-15
Toàn quốc

Kính lúp cầm tay có đèn LED Niigata Seiki LFL-15

SKU: LFL_15
(927)
744.000 đ
Kính lúp bỏ túi Niigata Seiki No.7070
Toàn quốc

Kính lúp bỏ túi Niigata Seiki No.7070

SKU: 7070_NS
(389)
871.000 đ
Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa  Niigata Seiki No.7515
Toàn quốc

Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa Niigata Seiki No.7515

SKU: 7515_NS
(843)
340.000 đ
Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa Niigata Seiki No.7507
Toàn quốc

Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa Niigata Seiki No.7507

SKU: 7507_NS
(570)
245.000 đ
Cốc đựng mẫu dùng cho máy EDX SMZ-SCEDX
Toàn quốc

Cốc đựng mẫu dùng cho máy EDX SMZ-SCEDX

SKU: SMZ_SCEDX
(203)
Kính hiển vi điện tử LCD phóng đại 100X
Toàn quốc

Kính hiển vi điện tử LCD phóng đại 100X

SKU: AM_DIM_03
(862)