ACCRETECH
logo hãng ACCRETECH

ACCRETECH

47 sản phẩm

ACCRETECH sản xuất chính chất bán dẫn và hệ thống đo lường chính xác. Tecostore nhập khẩu các thiết bị của hãng như máy đo quang học, tọa độ, đo kết cấu bề mặt,...