Kìm - Kiềm + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Kìm cắt ống nhựa Nhật Bản Victor
Toàn quốc
SKU: VP-36E
(806)
2.198.000 đ
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor
Toàn quốc
SKU: VP_26
(743)
1.054.000 đ
Kéo cắt ống nhựa VM-29 Victor
Toàn quốc
SKU: VM_29
(537)
1.462.000 đ
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 391BS-125
Toàn quốc
SKU: 391BS
(967)
414.000 đ
Lưỡi cắt ống nhựa Victor
Toàn quốc
SKU: 29
(468)
356.000 đ
Kìm cắt cáp HIT
Toàn quốc
SKU: W16
(600)
1.996.300 đ
Kìm cắt sắt HIT
Toàn quốc
SKU: RC13BN
(688)
7.722.000 đ
Kìm cắt bu lông HIT
Toàn quốc
SKU: BC450
(679)
1.437.200 đ
Kìm mở phanh Fujiya
Toàn quốc
SKU: FHS-175
(992)
528.000 đ
Kìm cắt dây thép Fujiya
Toàn quốc
SKU: HWC6
(577)
678.000 đ
Kìm cộng lực Fujiya
Toàn quốc
SKU: PC11-200
(687)
458.000 đ
Kìm cộng lực mỏ cong Fujiya
Toàn quốc
SKU: PC2200
(343)
408.000 đ
Kìm tuốt dây tự động Fujiya
Toàn quốc
SKU: PP707
(849)
1.064.000 đ
Kìm tuốt dây Fujiya
Toàn quốc
SKU: PP323A-165
(222)
646.000 đ
Kìm cắt kỹ thuật lưỡi tròn Fujiya
Toàn quốc
SKU: 770-175
(794)
432.000 đ
Kìm mỏ quạ Fujiya
Toàn quốc
SKU: 110-250S
(839)
596.000 đ
Kìm cắt cáp Fujiya
Toàn quốc
SKU: ACC-150
(742)
159.600 đ
Kìm cắt đa năng Fujiya
Toàn quốc
SKU: FA101
(892)
586.586 đ
Kìm điện Fujiya
Toàn quốc
SKU: AP-150
(580)
182.700 đ
Kìm điện tác động mạnh Fujiya
Toàn quốc
SKU: APP-225
(956)
226.840 đ