Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 889
Toàn quốc

Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 889

SKU: 889_Fu
(335)
208.000 đ
Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 620
Toàn quốc

Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 620

SKU: 620_Fu
(915)
194.000 đ
Kéo cắt cành Fujiya
Toàn quốc

Kéo cắt cành Fujiya

SKU: AGS-025
(847)
272.000 đ
Tua vít cách điện dẹp
Toàn quốc

Tua vít cách điện dẹp

SKU: FESD-6-100
(799)
160.000 đ
Tua vít cách điện 4 cạnh
Toàn quốc

Tua vít cách điện 4 cạnh

SKU: FESD+2-100
(989)
160.000 đ
Tua vít chuyên dụng dẹp
Toàn quốc

Tua vít chuyên dụng dẹp

SKU: FPSD-45-75
(967)
120.000 đ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh
Toàn quốc

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh

SKU: FPSD+0-100
(441)
122.000 đ
Tua vít đóng dẹp Fujiya
Toàn quốc

Tua vít đóng dẹp Fujiya

SKU: FTSD-6-125-S
(605)
198.000 đ
Tua vít đóng 4 cạnh Fujiya
Toàn quốc

Tua vít đóng 4 cạnh Fujiya

SKU: FTSD+1-75-S
(345)
142.000 đ
Tua vít 2 đầu Fujiya
Toàn quốc

Tua vít 2 đầu Fujiya

SKU: FCSD-63-45A
(765)
124.000 đ
Lục giác đầu bi Fujiya
Toàn quốc

Lục giác đầu bi Fujiya

SKU: FBW-700S
(502)
404.000 đ
Đục bê tông Fujiya
Toàn quốc

Đục bê tông Fujiya

SKU: FARG-L050
(337)
470.000 đ
Thước cuộn Fujiya
Toàn quốc

Thước cuộn Fujiya

SKU: FLM-1320
(482)
138.000 đ
Thước thủy (nivo) từ
Toàn quốc

Thước thủy (nivo) từ

SKU: TG-68M-300
(692)
746.000 đ
Bộ tua vít chính xác
Toàn quốc

Bộ tua vít chính xác

SKU: FPD6S
(587)
336.000 đ
Kìm mở phanh Fujiya
Toàn quốc

Kìm mở phanh Fujiya

SKU: FHS-175
(593)
528.000 đ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD
Toàn quốc

Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD

SKU: FPT00E
(422)
364.000 đ
Kìm cắt dây thép Fujiya
Toàn quốc

Kìm cắt dây thép Fujiya

SKU: HWC6
(694)
678.000 đ
Kìm cộng lực Fujiya
Toàn quốc

Kìm cộng lực Fujiya

SKU: PC11-200
(845)
458.000 đ
Kìm cộng lực mỏ cong Fujiya
Toàn quốc

Kìm cộng lực mỏ cong Fujiya

SKU: PC2200
(858)
408.000 đ