Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 889
Toàn quốc
SKU: 889_Fu
(735)
208.000 đ
Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya 620
Toàn quốc
SKU: 620_Fu
(356)
194.000 đ
Kéo cắt cành Fujiya
Toàn quốc
SKU: AGS-025
(329)
272.000 đ
Tua vít cách điện dẹp
Toàn quốc
SKU: FESD-6-100
(873)
160.000 đ
Tua vít cách điện 4 cạnh
Toàn quốc
SKU: FESD+2-100
(965)
160.000 đ
Tua vít chuyên dụng dẹp
Toàn quốc
SKU: FPSD-45-75
(317)
120.000 đ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh
Toàn quốc
SKU: FPSD+0-100
(471)
122.000 đ
Tua vít đóng dẹp Fujiya
Toàn quốc
SKU: FTSD-6-125-S
(223)
198.000 đ
Tua vít đóng 4 cạnh Fujiya
Toàn quốc
SKU: FTSD+1-75-S
(806)
142.000 đ
Tua vít 2 đầu Fujiya
Toàn quốc
SKU: FCSD-63-45A
(226)
124.000 đ
Lục giác đầu bi Fujiya
Toàn quốc
SKU: FBW-700S
(297)
404.000 đ
Đục bê tông Fujiya
Toàn quốc
SKU: FARG-L050
(208)
470.000 đ
Thước cuộn Fujiya
Toàn quốc
SKU: FLM-1320
(706)
138.000 đ
Thước thủy (nivo) từ
Toàn quốc
SKU: TG-68M-300
(758)
746.000 đ
Bộ tua vít chính xác
Toàn quốc
SKU: FPD6S
(572)
336.000 đ
Kìm mở phanh Fujiya
Toàn quốc
SKU: FHS-175
(765)
528.000 đ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD
Toàn quốc
SKU: FPT00E
(959)
364.000 đ
Kìm cắt dây thép Fujiya
Toàn quốc
SKU: HWC6
(794)
678.000 đ
Kìm cộng lực Fujiya
Toàn quốc
SKU: PC11-200
(401)
458.000 đ
Kìm cộng lực mỏ cong Fujiya
Toàn quốc
SKU: PC2200
(883)
408.000 đ