Kìm cắt cáp HIT
Toàn quốc
SKU: W16
(618)
1.996.300 đ
Kìm cắt sắt HIT
Toàn quốc
SKU: RC13BN
(236)
7.722.000 đ
Cờ lê xích 8" HIT
Toàn quốc
SKU: CW8
(422)
5.990.300 đ
Kìm cắt bu lông HIT
Toàn quốc
SKU: BC450
(431)
1.437.200 đ
Mỏ lết răng Nhật bản HIT
Toàn quốc
SKU: P350
(874)
1.597.300 đ