Kìm cắt ống nhựa Nhật Bản Victor
Toàn quốc

Kìm cắt ống nhựa Nhật Bản Victor

SKU: VP-36E
(395)
2.198.000 đ
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor
Toàn quốc

Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor

SKU: VP_26
(480)
1.054.000 đ
Kéo cắt ống nhựa VM-29 Victor
Toàn quốc

Kéo cắt ống nhựa VM-29 Victor

SKU: VM_29
(829)
1.462.000 đ
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 391BS-125
Toàn quốc

Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 391BS-125

SKU: 391BS
(238)
414.000 đ
Lưỡi cắt ống nhựa Victor
Toàn quốc

Lưỡi cắt ống nhựa Victor

SKU: 29
(607)
356.000 đ