Máy phân tích thành phần kim loại PMI + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-8050G
Toàn quốc
SKU: SMZ_EPMA8050G
(951)
Máy phân tích vi mô đầu dò điện tử EPMA-1720
Toàn quốc
SKU: SMZ_EPMA1720
(664)
Quang phổ điện tử tia X AXIS Nova
Toàn quốc
SKU: KRS_A_nova
(456)
Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-7000
Toàn quốc
SKU: SMZ_XRD7000
(618)
Quang phổ nhiễu xạ tia X XRD-6100
Toàn quốc
SKU: SMZ_XRD6100
(490)
Quang phổ phát xạ PDA-5000
Toàn quốc
SKU: SMZ_PDA5000
(921)
Quang phổ phát xạ PDA-5500s
Toàn quốc
SKU: SMZ_PDA5500S
(898)
Quang phổ phát xạ PDA-7000
Toàn quốc
SKU: SMZ_PDA7000
(772)
Quang phổ phát xạ PDA-8000
Toàn quốc
SKU: SMZ_PDA8000
(240)
Quang phổ điện tử tia X AXIS Supra+
Toàn quốc
SKU: KRS_A_supraP
(832)