Bộ mũi taro - Bàn ren - Tay quay + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Bộ Taro bàn ren SKC, 41 món SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: BR_SET
(850)
1.845.000 đ
Mũi Taro nén phủ TiN
Toàn quốc
SKU: RY3.0G5NEVB
(278)
202.070 đ
Mũi Taro máy thẳng phủ HSS-E, TiN
Toàn quốc
SKU: PY3.0GRNEV
(824)
151.250 đ
Mũi Taro máy xoắn phủ HSS-E, TiN
Toàn quốc
SKU: SY3.0GQNEV
(856)
158.510 đ
Mũi Taro tay 1 cây 1.5P
Toàn quốc
SKU: TNMQ4.0I1
(972)
101.600 đ
Mũi Taro nén HP+RZ/HP-RZ,HSS-P
Toàn quốc
SKU: HRZP53.0GP
(233)
376.200 đ
Mũi Taro nén OL+RZ/HSS-P
Toàn quốc
SKU: OLRZP53.0GP
(213)
382.800 đ
Mũi Taro nén phủ TiN cho thép
Toàn quốc
SKU: RVP53.0GP
(687)
353.800 đ
Mũi Taro nén cho thép N+RZ/N-RZ
Toàn quốc
SKU: NRZP53.0GP
(391)
166.300 đ
Mũi Taro nén phủ NI chuyên nhôm
Toàn quốc
SKU: NRSP53.0GB
(341)
166.300 đ
Mũi Taro ren ống NPT
Toàn quốc
SKU: TNPT01L
(422)
565.000 đ
Bàn ren- Mũi Taro ren ngoài
Toàn quốc
SKU: TYE4.0IDNEBC
(222)
609.800 đ
Mũi Taro ren ống RC
Toàn quốc
SKU: TH2RC01K
(671)
384.100 đ
Mũi Taro ren ống PT
Toàn quốc
SKU: TH2T01K-8
(809)
348.500 đ
Mũi Taro Inox thẳng
Toàn quốc
SKU: PUMQ4.0I
(345)
136.000 đ
Mũi Taro rãnh thẳng, Oxide hóa bề mặt
Toàn quốc
SKU: POQ3.0GX
(709)
113.500 đ
Mũi Taro rãnh thẳng
Toàn quốc
SKU: POQ3.0G
(830)
113.500 đ
Mũi Taro xoắn hiệu suất cao
Toàn quốc
SKU: VSAPQ4.0I
(974)
301.000 đ
Mũi Taro xoắn ren trái
Toàn quốc
SKU: SPQ4.0I--L
(806)
188.800 đ
Mũi Taro rãnh xoắn loại dài
Toàn quốc
SKU: SPQ6.0ML10
(864)
275.900 đ