Mũi Taro nén phủ TiN
Toàn quốc
SKU: RY3.0G5NEVB
(755)
202.070 đ
Mũi Taro máy thẳng phủ HSS-E, TiN
Toàn quốc
SKU: PY3.0GRNEV
(522)
151.250 đ
Mũi Taro máy xoắn phủ HSS-E, TiN
Toàn quốc
SKU: SY3.0GQNEV
(257)
158.510 đ
Mũi khoan tâm vát cạnh 90°
Toàn quốc
SKU: VPE4.0Q
(534)
679.800 đ
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn thấp
Toàn quốc
SKU: CY1.5Q
(660)
157.100 đ
Mũi khoan tâm 90° độ xoắn cao
Toàn quốc
SKU: CY1.5Z
(859)
136.000 đ
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn thấp
Toàn quốc
SKU: CY1.5
(926)
110.900 đ
Mũi khoan tâm loại dài 60°
Toàn quốc
SKU: CEL1.5
(225)
516.100 đ
Mũi khoan tâm 60° độ xoắn cao
Toàn quốc
SKU: CE1.5
(337)
110.900 đ
Mũi Taro tay 1 cây 1.5P
Toàn quốc
SKU: TNMQ4.0I1
(610)
101.600 đ
Mũi dao vát mép lỗ CS-Q Yamawa
Toàn quốc
SKU: CS6.0Q
(290)
133.300 đ
Mũi khoan tâm + Chamfer 90°
Toàn quốc
SKU: VCS-D6.0Q
(419)
542.500 đ
Mũi Taro nén HP+RZ/HP-RZ,HSS-P
Toàn quốc
SKU: HRZP53.0GP
(477)
376.200 đ
Mũi Taro nén OL+RZ/HSS-P
Toàn quốc
SKU: OLRZP53.0GP
(207)
382.800 đ
Mũi Taro nén phủ TiN cho thép
Toàn quốc
SKU: RVP53.0GP
(358)
353.800 đ
Mũi Taro nén cho thép N+RZ/N-RZ
Toàn quốc
SKU: NRZP53.0GP
(590)
166.300 đ
Mũi Taro nén phủ NI chuyên nhôm
Toàn quốc
SKU: NRSP53.0GB
(560)
166.300 đ
Mũi Taro ren ống NPT
Toàn quốc
SKU: TNPT01L
(718)
565.000 đ
Bàn ren- Mũi Taro ren ngoài
Toàn quốc
SKU: TYE4.0IDNEBC
(550)
609.800 đ
Mũi khoan tâm TiN 60°
Toàn quốc
SKU: VCE1.5
(481)
352.400 đ