SKC THREAD TOOL MFG + Save this search

Tìm thấy 14 sản phẩm
Bộ Taro bàn ren SKC, 41 món SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: BR_SET
(553)
1.845.000 đ
Bộ lấy ốc gãy SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: 5 chi tiết/hộp
(918)
216.000 đ
Tay quay bàn ren SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: M3~M6
(202)
146.000 đ
Tay quay Taro SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: M4~M12
(348)
203.000 đ
Thanh quay Taro tự động SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: L85mm, M3~M10
(557)
566.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn NPS SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: NPS:1/8x27, 2pcs/set
(971)
209.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn NPT SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: NPT:1/8x27, 2pcs/set
(635)
209.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn BSP(S) SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: BSP(S):1/8x28, 2pcs/set
(617)
219.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn BSPT SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: BSPT:1/8x28, 2pcs/set
(483)
319.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn UNF SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: UNF :1/4x28, 3pcs/set
(484)
122.000 đ
Mũi Taro hệ Inch chuẩn UNC SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: UNC :1/4x20, 3pcs/set
(890)
122.000 đ
Mũi Taro hệ BSW SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: BSW :1/8x40, 3pcs/set
(525)
114.000 đ
Mũi Taro hệ mét SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: SKC M3x0.5, 3pcs/set
(723)
84.000 đ
Bàn ren hệ mét SKC THREAD TOOL MFG
Toàn quốc
SKU: M3 x 0.5, OD20mm
(405)
77.000 đ