Những người sáng lập VSTEP đã hình dung từ khi thành lập năm 2002, phần mềm máy tính có thể được phát triển để chuẩn bị cho các chuyên gia hàng hải và an toàn cho các sự cố trong môi trường ảo. Những người sáng lập đã tập hợp một nhóm các kỹ sư phần mềm do các doanh nhân dẫn đầu để đưa tầm nhìn đó thành hiện thực: phát triển các trình mô phỏng cho các chuyên gia hàng hải, an toàn và bảo mật để đào tạo trong một môi trường thực tế, không có nguy hiểm, tốn chi phí và mất nhiều thời gian như đào tạo truyền thống.

Những bước tiến lớn sẽ được thực hiện trong việc đào tạo những người phải đối mặt với việc quản lý sự cố và trường hợp khẩn cấp cả trong và ngoài nước nếu phần mềm có thể được phát triển để đào tạo ảo như vậy - đào tạo bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào mà không cần hậu cần và tài liệu rộng lớn. Những người sáng lập tin rằng nếu VSTEP thành công trong việc phát triển phần mềm như vậy, thế giới đào tạo sẽ trở thành một nơi an toàn hơn - thông qua các phương pháp đào tạo được cải tiến rất nhiều.

Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi hỗ trợ những người đi biển trong tương lai, lính cứu hỏa và các chuyên gia khác để chuẩn bị cho các kịch bản mà họ có thể phải đối mặt trong công việc. Chúng tôi làm điều này với niềm đam mê, sự cống hiến và làm việc chăm chỉ. Một trong những giá trị quan trọng của chúng tôi là tìm ra những cách mới để đi đầu. Chúng tôi sẽ đi xa và tìm kiếm khách hàng của mình công nghệ phù hợp để phục vụ mục đích của họ.

VSTEP hiện đã phát triển để trở thành nhà phát triển hàng đầu của hai dòng sản phẩm cốt lõi: NAUTIS (Bộ mô phỏng đào tạo hàng hải) và Bộ mô phỏng đáp ứng (Bộ mô phỏng đào tạo an toàn ảo).