Mũi khoan gạch men TR Type Unika
Toàn quốc
SKU: TR_Un
(547)
Mũi khoan bê tông SDS đuôi gài Unika
Toàn quốc
SKU: SDS_Un
(938)
Mũi khoan bê tông Unika RJ Type
Toàn quốc
SKU: RJ_Un
(338)
Mũi khoét hợp kim Unika
Toàn quốc
SKU: MCTR_Un
(621)
Mũi khoan từ 75 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX75N_Un
(236)
Mũi khoan từ 50 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX50N_Un
(392)
Mũi khoan từ 35 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX35N_Un
(289)
Mũi khoan từ 25 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX25N_Un
(689)