Mũi khoan gạch men TR Type Unika
Toàn quốc
SKU: TR_Un
(913)
Mũi khoan bê tông SDS đuôi gài Unika
Toàn quốc
SKU: SDS_Un
(379)
Mũi khoan bê tông Unika RJ Type
Toàn quốc
SKU: RJ_Un
(877)
Mũi khoét hợp kim Unika
Toàn quốc
SKU: MCTR_Un
(630)
Mũi khoan từ 75 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX75N_Un
(418)
Mũi khoan từ 50 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX50N_Un
(411)
Mũi khoan từ 35 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX35N_Un
(627)
Mũi khoan từ 25 mm Unika
Toàn quốc
SKU: MX25N_Un
(819)