Trioptics + Save this search

Tìm thấy 0 sản phẩm

Đam mê dành cho quang học
Các hệ thống đo lường và sản xuất của chúng tôi tăng tốc và cải thiện sự phát triển, sản xuất và kiểm soát chất lượng của ống kính, hệ thống ống kính quang học và mô-đun máy ảnh trên khắp thế giới. Với nền tảng kiến thức rộng, phạm vi sản phẩm toàn diện và trọng tâm quốc tế, chúng tôi tạo ra giá trị và lợi ích cho khách hàng lâu dài.
Cơ sở cho sự thành công của chúng tôi và sự mở rộng liên tục của công ty dẫn đầu về công nghệ và thị trường là mức đầu tư cao cho nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho ngành công nghiệp, khoa học và thị trường của tương lai - từ các sản phẩm cơ bản đến các hệ thống đặc biệt.
Hơn 25 năm kinh nghiệm trong công nghệ đo quang.
Hơn 400 nhân viên trên toàn thế giới.
Trụ sở công ty tại Wedel, Đức.
8 công ty con và 6 đối tác trên toàn cầu.