Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM
Toàn quốc
SKU: 3 KM 10MM
(840)
136.400 đ
Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB
Toàn quốc
SKU: 1 NB 4MM
(898)
77.000 đ
Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP
Toàn quốc
SKU: 2 NP 8MM
(988)
78.100 đ