Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt OLFA SL-1
Toàn quốc
SKU: SL_1OL
(814)
117.000 đ
Lưỡi dao hình thang OLFA
Toàn quốc
SKU: SKB_2
(868)
68.000 đ
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi
Toàn quốc
SKU: SK_4OL
(649)
190.000 đ
Dao trổ bằng thép không gỉ
Toàn quốc
SKU: SAC_1OL
(349)
162.000 đ
Lưỡi dao trổ bẻ được OLFA SAB-10B
Toàn quốc
SKU: SAB_10B
(799)
145.000 đ
Dao cắt lưỡi tròn RTY-2/C OLFA
Toàn quốc
SKU: RTY_OL
(207)
280.000 đ
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten
Toàn quốc
SKU: RB45-1
(211)
123.000 đ
Dao cắt nhựa và formica
Toàn quốc
SKU: PC-S
(356)
166.000 đ
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica
Toàn quốc
SKU: PB-450
(497)
67.000 đ
Lưỡi dao cắt 12.5 OLFA MTB-10B
Toàn quốc
SKU: MTB_10B
(224)
122.000 đ
Dao cắt kỹ thuật OLFA
Toàn quốc
SKU: MT_1OL
(970)
161.000 đ
Dao cắt kỹ thuật OLFA L5-AL cắt nặng
Toàn quốc
SKU: L5_AL
(611)
217.000 đ
Lưỡi dao đa năng 11mm KB OLFA
Toàn quốc
SKU: KB_OL
(451)
90.000 đ
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc OLFA H-1
Toàn quốc
SKU: H_1OL
(607)
249.000 đ
Dao trổ kỹ thuật OLFA AK-1
Toàn quốc
SKU: AK_1OL
(672)
170.000 đ
Lưỡi dao cắt màu đen OLFA
Toàn quốc
SKU: ABB-10B
(353)
79.000 đ
Lưỡi dao cắt màu bạc OLFA
Toàn quốc
SKU: AB-10B
(866)
79.000 đ
Dao cắt kỹ thuật OLFA A-1 khóa tự động
Toàn quốc
SKU: A_1OL
(284)
112.000 đ
Dao cắt kỹ thuật OLFA khóa bánh cóc
Toàn quốc
SKU: 300
(455)
137.000 đ