National instrument + Save this search

Tìm thấy 1128 sản phẩm
Sắp xếp:
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6110
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6110

(404)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6111
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6111

(302)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6115
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6115

(798)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6120
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6120

(965)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6122
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6122

(957)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6123
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6123

(342)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6143
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6143

(230)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6154
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6154

(708)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6221
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6221

(749)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6225
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6225

(226)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6229
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6229

(618)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6255
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6255

(770)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6280
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6280

(568)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6281
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6281

(878)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6284
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6284

(259)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6289
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCI-6289

(874)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6320
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6320

(677)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6321
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6321

(287)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6323
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6323

(810)
Liên hệ
Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6341
Toàn quốc

Thiết bị I/O đa chức năng PCIe-6341

(623)
Liên hệ

NI tăng tốc năng suất, đổi mới và khám phá thông qua một nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm. Cách tiếp cận này giúp bạn phát triển và tăng hiệu suất của các hệ thống đo lường tự động và kiểm tra tự động.

Trong hơn 40 năm, NI đã phát triển các hệ thống đo lường tự động và kiểm tra tự động hiệu suất cao để giúp bạn giải quyết các thách thức kỹ thuật của mình ngay bây giờ và trong tương lai. Nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm của chúng tôi sử dụng phần cứng mô-đun và hệ sinh thái mở rộng để giúp bạn biến các khả năng mạnh mẽ thành giải pháp thực sự.

Đội ngũ lãnh đạo NI gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một mục tiêu: hướng tới thành công của bạn ngày hôm nay và trong tương lai thông qua quan hệ đối tác mạnh mẽ và một nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm.

Từ việc truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo STEM trong tương lai đến việc giảm những ảnh hưởng xấu tới môi trường, NI tập trung vào việc tạo ra một tác động tích cực trên thế giới. Chúng tôi làm điều này bằng cách làm những gì chúng tôi làm tốt nhất: tăng tốc năng suất, khám phá và đổi mới.

Tại NI, chúng tôi thiết lập các mục tiêu chất lượng bằng cách sử dụng tầm nhìn chiến lược cốt lõi và cam kết đổi mới, cải tiến liên tục để có được sự hài lòng của khách hàng.

NI tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO: 9001, ISO: 14001 và các tiêu chuẩn khác. NI có một hệ thống quản lý chất lượng (QMS), chính sách chất lượng và các quy trình để giải quyết giới thiệu sản phẩm mới, quản lý thay đổi, hành động khắc phục và các mối quan tâm khác. Hướng dẫn chất lượng tuân thủ ISO: 9001 dưới sự kiểm soát tài liệu chính thức và được phê duyệt bởi quản lý cấp cao.