National instrument + Save this search

Tìm thấy 1128 sản phẩm
Module điện áp đầu vào C-series sbRIO-9223
Toàn quốc

Module điện áp đầu vào C-series sbRIO-9223

SKU: NIPC03-13-052
(261)
Liên hệ
Module giao diện nối tiếp PXI PXI-8430/16
Toàn quốc

Module giao diện nối tiếp PXI PXI-8430/16

SKU: NIPXI3-20-001
(841)
Liên hệ
Máy phát tín hiệu Vector PXI PXI-5670
Toàn quốc

Máy phát tín hiệu Vector PXI PXI-5670

SKU: NIPXI3-26-001
(266)
Liên hệ
Lookout Server - Dev - SSP PL 1 năm - 50 I/O - DVD
Toàn quốc

Lookout Server - Dev - SSP PL 1 năm - 50 I/O - DVD

SKU: NISW04-05-004
(489)
Liên hệ
DIAdem Base - PL 2 năm - Tiếng Anh - USB
Toàn quốc

DIAdem Base - PL 2 năm - Tiếng Anh - USB

SKU: NISW05-05-008
(509)
Liên hệ
Phần mềm Alliance Partner - SL 2 năm 5 máy
Toàn quốc

Phần mềm Alliance Partner - SL 2 năm 5 máy

SKU: NISW10-06-005
(900)
Liên hệ
Module dòng điện đầu vào C-series NI-9208
Toàn quốc

Module dòng điện đầu vào C-series NI-9208

SKU: NIPC03-02-004
(671)
Liên hệ
Bộ điều khiển CompactRIO cRIO-9047
Toàn quốc

Bộ điều khiển CompactRIO cRIO-9047

SKU: NIRIO1-1-020
(756)
Liên hệ
Máy đo dao động PXI PXI-5114
Toàn quốc

Máy đo dao động PXI PXI-5114

SKU: NIPXI3-19-004
(650)
Liên hệ
Module lấy khung hình PXI PXIe-8234 with Vision Acquisition Software
Toàn quốc

Module lấy khung hình PXI PXIe-8234 with Vision Acquisition Software

SKU: NIPXI3-31-002
(581)
Liên hệ
Multisim Base - PL 1 máy 1 năm - USB
Toàn quốc

Multisim Base - PL 1 máy 1 năm - USB

SKU: NISW05-06-004
(589)
Liên hệ
Bộ phần mềm Vision - SL 3 năm - USB
Toàn quốc

Bộ phần mềm Vision - SL 3 năm - USB

SKU: NISW10-03-006
(710)
Liên hệ
Bộ phần mềm LHP Panthera® RCP của LHP Software
Toàn quốc

Bộ phần mềm LHP Panthera® RCP của LHP Software

SKU: NISW07-04-001
(985)
Liên hệ
Module điện áp đầu vào C-series NI-9205
Toàn quốc

Module điện áp đầu vào C-series NI-9205

SKU: NIPC03-13-007
(469)
Liên hệ
Module I/O đa chức năng PXI PXIe-6361
Toàn quốc

Module I/O đa chức năng PXI PXIe-6361

SKU: NIPXI3-22-033
(983)
Liên hệ
Bộ phần mềm thiết kế mạch Base - PL 1 năm - Tải về
Toàn quốc

Bộ phần mềm thiết kế mạch Base - PL 1 năm - Tải về

SKU: NISW11-05-004
(947)
Liên hệ
Bộ điều khiển bên ngoài cho PXI RMC-8356
Toàn quốc

Bộ điều khiển bên ngoài cho PXI RMC-8356

SKU: NIPXI1-03-003
(909)
Liên hệ
Máy phát tín hiệu tương tự RF PXI PXI-5651
Toàn quốc

Máy phát tín hiệu tương tự RF PXI PXI-5651

SKU: NIPXI3-11-002
(796)
Liên hệ
Module đầu vào tương tự PXI PXIe-4300
Toàn quốc

Module đầu vào tương tự PXI PXIe-4300

SKU: NIPXI3-12-001
(436)
Liên hệ

NI tăng tốc năng suất, đổi mới và khám phá thông qua một nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm. Cách tiếp cận này giúp bạn phát triển và tăng hiệu suất của các hệ thống đo lường tự động và kiểm tra tự động.

Trong hơn 40 năm, NI đã phát triển các hệ thống đo lường tự động và kiểm tra tự động hiệu suất cao để giúp bạn giải quyết các thách thức kỹ thuật của mình ngay bây giờ và trong tương lai. Nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm của chúng tôi sử dụng phần cứng mô-đun và hệ sinh thái mở rộng để giúp bạn biến các khả năng mạnh mẽ thành giải pháp thực sự.

Đội ngũ lãnh đạo NI gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một mục tiêu: hướng tới thành công của bạn ngày hôm nay và trong tương lai thông qua quan hệ đối tác mạnh mẽ và một nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm.

Từ việc truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo STEM trong tương lai đến việc giảm những ảnh hưởng xấu tới môi trường, NI tập trung vào việc tạo ra một tác động tích cực trên thế giới. Chúng tôi làm điều này bằng cách làm những gì chúng tôi làm tốt nhất: tăng tốc năng suất, khám phá và đổi mới.

Tại NI, chúng tôi thiết lập các mục tiêu chất lượng bằng cách sử dụng tầm nhìn chiến lược cốt lõi và cam kết đổi mới, cải tiến liên tục để có được sự hài lòng của khách hàng.

NI tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO: 9001, ISO: 14001 và các tiêu chuẩn khác. NI có một hệ thống quản lý chất lượng (QMS), chính sách chất lượng và các quy trình để giải quyết giới thiệu sản phẩm mới, quản lý thay đổi, hành động khắc phục và các mối quan tâm khác. Hướng dẫn chất lượng tuân thủ ISO: 9001 dưới sự kiểm soát tài liệu chính thức và được phê duyệt bởi quản lý cấp cao.