Kính hiển vi - Microscope Chính Hãng - Tecostore

Kính hiển vi - Microscope Metrology

34 sản phẩm

Kính hiển vi đo lường là một sản phẩm thường gặp trong đời sống, cụ thể là trong các lĩnh vực nghiên cứu. Trong thời gian qua, kính hiển vi Microscope Metrology cũng được ứng dụng khá nhiều trong sản xuất công nghiệp, đóng góp một vai trò quan trọng giúp các kỹ sư có thể kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Vì lý do này, nhu cầu sử dụng kính hiển vi công nghiệp ngày càng lớn, đặc biệt là các sản phẩm như kính hiển vi di động Metrology OP-PM9000, kính hiển vi đo lường Metrology IMI-P200, kính hiển vi kim loại đảo ngược Metrology OP-IM9000,...