Meiji Rubber & Chemical co. ltd., được thành lập vào năm 1900, đã cung cấp nhiều sản phẩm như là nhà tiên phong của các sản phẩm cao su và nhựa theo nhu cầu cụ thể của từng độ tuổi.

Sử dụng mọi khía cạnh của công nghệ tích lũy được phát triển thông qua nghiên cứu cải tiến liên tục, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều có uy tín trên thị trường toàn cầu.

Đó là mong muốn chân thành của chúng tôi để đạt được sự phát triển và tăng trưởng hơn nữa bằng cách theo đuổi những thay đổi đổi mới trong ngành, tương ứng với nhu cầu của thời đại mới thông qua việc hiện thực các ý tưởng tự do và linh hoạt. Đó cũng là triết lý kinh doanh của chúng tôi để đóng góp cho xã hội

Ngoài việc cung cấp các công nghệ tiên phong, Meiji Rubber & Chemical còn đáp lại sự tín nhiệm của xã hội với tư cách là một công dân có uy tín khi xem xét "các vấn đề môi trường" và "vấn đề an toàn"

Chúng tôi tìm cách liên tục giáo dục bản thân theo hướng hoàn thiện hơn nữa.

Như mọi khi, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của bạn cho các hoạt động của chúng tôi.