Langlois + Save this search

Tìm thấy 0 sản phẩm

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

NƠI THIẾT KẾ VÀ SÁNG TẠO

Hàng năm, danh mục chung của chúng tôi được làm phong phú với các sản phẩm mới, thành quả từ công việc hàng ngày của các kỹ sư và kỹ thuật viên đến từ văn phòng thiết kế của chúng tôi. Họ có 2 nhiệm vụ chính là: thiết kế các sản phẩm mới, sau khi xác nhận nguyên mẫu, sẽ được các xưởng sản xuất hàng loạt và chọn các sản phẩm thương mại mới sẽ được tham chiếu trong phạm vi của chúng tôi.

 

Tùy chỉnh cho tất cả các nhu cầu của bạn

Tuy nhiên, các kỹ sư và kỹ thuật viên áp dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của họ để phục vụ các yêu cầu của bạn. Từ các sản phẩm tiêu chuẩn trong danh mục chung của chúng tôi, họ sẽ nghiên cứu và xác định các sửa đổi sẽ được thực hiện để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu cụ thể của bạn. Các nghiên cứu của chúng tôi bao gồm mô tả kỹ thuật chính xác, mô hình hóa sản phẩm của bạn, thời gian sản xuất và luôn ở mức giá hợp lý nhất.

About Langlois