About iXblue

iXblue là một công ty công nghệ cao toàn cầu chuyên thiết kế và sản xuất các công nghệ tự trị, hàng hải và quang tử tiên tiến. Chuyên môn nội bộ của chúng tôi bao gồm các hệ thống và giải pháp sáng tạo dành cho điều hướng quán tính, định vị dưới mặt đất, hình ảnh dưới nước, cũng như đóng tàu và thử nghiệm và phương tiện mô phỏng.

Được củng cố bởi các công nghệ nội bộ độc đáo, iXblue cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay cho khách hàng dân sự và quốc phòng để giúp họ thực hiện các hoạt động trên biển, trên bộ và trên không gian với hiệu quả và độ tin cậy tối ưu.

iXblue là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới khai thác, phát triển và đưa ra thị trường công nghệ Con quay hồi chuyển sợi quang (FOG), và hiện là nhà lãnh đạo tiên phong và được công nhận trên thị trường. Kết quả từ hơn 30 năm nghiên cứu & phát triển, FOG hiện được coi là con quay hồi chuyển tốt nhất trên thế giới: hiệu suất của nó thực sự được coi là không giới hạn.