Chúng tôi là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đào tạo công nghệ và kỹ thuật, bao gồm -
  • CBT Điện tử / Viễn thông
  • RADAR / EW
  • SONAR
  • Phần mềm mô phỏng
  • Dụng cụ thu thập dữ liệu PC

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho việc đào tạo công nghệ trở nên dễ dàng và thú vị, với thiết bị và phần mềm thực hành được thiết kế để đào tạo an toàn và nghiêm túc.

Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu, và cung cấp các khóa học mà không ai sánh kịp, bằng cách tuyển dụng các giảng viên là chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cụ thể của họ.

Thông qua sự đổi mới, công nghệ và óc hài hước, các khóa học của chúng tôi đã tạo động lực cũng như rất bổ ích, thân mật và thú vị.

Chúng tôi có thể đào tạo giảng viên để cài đặt các hệ thống đào tạo và chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo giảng viên hướng dẫn tại Vương quốc Anh.

Chúng tôi là nhà cung cấp phần cứng và phần mềm đào tạo chất lượng của FESTO Lab-Volt cho các trường Cao đẳng Kỹ thuật, Đại học, Trung tâm đào tạo Công nghiệp và Quân sự.