Inframet + Save this search

Tìm thấy 27 sản phẩm
Sắp xếp:
Máy chụp ảnh nhiệt
Toàn quốc

Máy chụp ảnh nhiệt

(632)
Liên hệ
Cameras VIS-NIR
Toàn quốc

Cameras VIS-NIR

(629)
Liên hệ
Thiết bị nhìn ban đêm
Toàn quốc

Thiết bị nhìn ban đêm

(742)
Liên hệ
Máy ảnh SWIR tầm xa
Toàn quốc

Máy ảnh SWIR tầm xa

(552)
Liên hệ
Hệ thống đo xa laser
Toàn quốc

Hệ thống đo xa laser

(924)
Liên hệ
Hệ thống ngắm
Toàn quốc

Hệ thống ngắm

(306)
Liên hệ
Hệ thống giám sát đa cảm biến
Toàn quốc

Hệ thống giám sát đa cảm biến

(579)
Liên hệ
Ảnh cộng hưởng
Toàn quốc

Ảnh cộng hưởng

(230)
Liên hệ
Camera tử ngoại
Toàn quốc

Camera tử ngoại

(205)
Liên hệ
Camera THz
Toàn quốc

Camera THz

(503)
Liên hệ
Bộ khuếch đại ảnh
Toàn quốc

Bộ khuếch đại ảnh

(239)
Liên hệ
Ống quang học streak
Toàn quốc

Ống quang học streak

(644)
Liên hệ
Bộ cảm biến ảnh VIS-SWIR
Toàn quốc

Bộ cảm biến ảnh VIS-SWIR

(399)
Liên hệ
Bộ cảm biến IR FPA
Toàn quốc

Bộ cảm biến IR FPA

(832)
Liên hệ
máy dò rời rạc
Toàn quốc

máy dò rời rạc

(607)
Liên hệ
Hệ thống quang học
Toàn quốc

Hệ thống quang học

(560)
Liên hệ
Ống chuẩn trực
Toàn quốc

Ống chuẩn trực

(928)
Liên hệ
Vật đen
Toàn quốc

Vật đen

(938)
Liên hệ
Vật đen 2 bức xạ
Toàn quốc

Vật đen 2 bức xạ

(970)
Liên hệ
Nguồn sáng
Toàn quốc

Nguồn sáng

(735)
Liên hệ