Hach

Công ty Hach chuyên sản xuất, phân phối dụng cụ phân tích và thuốc thử dùng để kiểm tra chất lượng nước và dung dịch lỏng khác. Sản phẩm Hach hiện có tại Tecostore.