GTM + Save this search

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp:
ZST series
Toàn quốc

ZST series

(713)
Liên hệ
KTN-LF series
Toàn quốc

KTN-LF series

(706)
Liên hệ
KTN-P series
Toàn quốc

KTN-P series

(500)
Liên hệ
KTN-BU series
Toàn quốc

KTN-BU series

(723)
Liên hệ
KTN-D series
Toàn quốc

KTN-D series

(506)
Liên hệ
KTN-Z/D series mở rộng
Toàn quốc

KTN-Z/D series mở rộng

(821)
Liên hệ
KTN-Z/D series
Toàn quốc

KTN-Z/D series

(577)
Liên hệ
UB series
Toàn quốc

UB series

(729)
Liên hệ
DR-F series
Toàn quốc

DR-F series

(904)
Liên hệ
DR series
Toàn quốc

DR series

(616)
Liên hệ
RF-I series
Toàn quốc

RF-I series

(733)
Liên hệ
RF series
Toàn quốc

RF series

(889)
Liên hệ
K series
Toàn quốc

K series

(548)
Liên hệ
KS series
Toàn quốc

KS series

(612)
Liên hệ
KL series
Toàn quốc

KL series

(244)
Liên hệ

Đo lường về lực và mômen

Là một chuyên gia đo lường về lực và mômen, GTM không chỉ thiết lập tiêu chuẩn trên toàn thế giới, mà còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn ở mức cao hơn mức trung bình.

Chúng tôi là những người tiên phong và thúc đẩy phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực này, một nhóm hiệu suất cao với các kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc