Chuẩn hóa phần mềm kiểm tra sản xuất cho bo mạch PCB và thiết bị điện tử

Phần lớn thời gian của dự án thử nghiệm được dành cho việc phát triển phần mềm, do đó, các lựa chọn mà các nhóm đưa ra trong các công cụ và kiến trúc phần mềm có tác động đáng kể đến lịch trình triển khai. Việc tiêu chuẩn hóa phần mềm trong một nhóm hoặc công ty làm tăng cả hiệu quả và tính chuyên môn hoá, giảm nguy cơ bị trễ thời hạn dự án, cải thiện chất lượng và độ tin cậy của thử nghiệm.

08:50 28/09/2020
Xem thêm