GEW Technologies + Save this search

Tìm thấy 0 sản phẩm

HENSOLDT SOUTH NAM PHI RA MẮT

Ra mắt vào tháng 9 năm 2019, HENSOLDT Nam Phi tập hợp kinh nghiệm kết hợp, sáng tạo và đổi mới của các đơn vị kinh doanh GEW và Optronics, cung cấp một loạt các giải pháp điện tử quốc phòng và an ninh.

HENSOLDT NAM PHI

Với kinh nghiệm kết hợp, sáng tạo và đổi mới, HENSOLDT Nam Phi cung cấp một loạt các giải pháp điện tử quốc phòng và an ninh, được khuếch đại bởi sức mạnh và khả năng tiếp cận thị trường của thương hiệu HENSOLDT.

HENSOLDT Nam Phi tập hợp một loạt các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ toàn diện trên thị trường quốc phòng và dân sự, từ tác chiến điện tử và quang điện tử, đến các giải pháp giám sát và bảo mật.

Trên đất liền, trên biển hoặc trên không, các giải pháp đẳng cấp thế giới của chúng tôi phát hiện và bảo vệ để biến thế giới thành một nơi an toàn hơn.

ĐỔI MỚI CHO MỘT THẾ GIỚI AN TOÀN HƠN.

Tín hiệu tình báo và cảm biến quang học phát hiện các mối đe dọa của HENSOLDT Nam Phi cung cấp nhận thức các tình huống cao cấp, cho phép các lực lượng quốc phòng và các cơ quan dân sự bảo vệ dân thường, lực lượng riêng và cơ sở hạ tầng.

HENSOLDT GROUP

HENSOLDT là nhà tiên phong về công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng và thiết bị điện tử an ninh. Công ty, có trụ sở tại Đức, là công ty dẫn đầu thị trường về các giải pháp cảm biến dân sự và quân sự. Nó phát triển các sản phẩm mới dựa trên các cách tiếp cận sáng tạo để quản lý dữ liệu, robot và an ninh mạng để chống lại một loạt các mối đe dọa.

Với lực lượng lao động khoảng 5.000 nhân viên, HENSOLDT tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ euro mỗi năm.