FLIR Systems, Inc. thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và phân phối các công nghệ giúp nâng cao nhận thức và nhận thức. Chúng tôi mang các giải pháp cảm biến sáng tạo vào cuộc sống hàng ngày thông qua hình ảnh nhiệt, hình ảnh ánh sáng nhìn thấy, phân tích video, đo lường và chẩn đoán và hệ thống phát hiện mối đe dọa tiên tiến.

FLIR cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ một số ứng dụng trong chính phủ và quốc phòng, công nghiệp và thương mại. Sản phẩm của chúng tôi giúp những người phản ứng nhanh và nhân viên quân sự bảo vệ và cứu sống, phát huy hiệu quả trong các ngành nghề và đổi mới công nghệ đối mặt với người tiêu dùng. FLIR cố gắng tăng cường an toàn và phúc lợi công cộng, tăng hiệu quả năng lượng và thời gian và đóng góp cho các cộng đồng khỏe mạnh và thông minh.