Elbit Systems + Save this search

Tìm thấy 0 sản phẩm

Chúng tôi là một công ty công nghệ cao quốc tế tham gia vào một loạt các chương trình trên toàn thế giới, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nội địa. Chúng tôi phát triển và cung cấp một danh mục rộng lớn các hệ thống và sản phẩm trên không, trên bộ và hải quân cho các ứng dụng quốc phòng, an ninh nội địa và thương mại. Các hệ thống và sản phẩm của chúng tôi được cài đặt trên các nền tảng mới và chúng tôi cũng thực hiện các chương trình hiện đại hóa nền tảng toàn diện. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Các hoạt động chính của chúng tôi bao gồm:

  • hệ thống máy bay và trực thăng quân sự;
  • hệ thống hàng không thương mại và cấu trúc hàng không;
  • hệ thống máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái;
  • hệ thống quang điện, tầm nhìn ban đêm và các biện pháp đối phó;
  • hệ thống phương tiện giao thông đường bộ ;;
  • đạn dược;
  • chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát (C4ISR) và các hệ thống không gian mạng;
  • hệ thống tình báo tín hiệu và tác chiến điện tử; và
  • các hoạt động thương mại khác.

Nhiều trong số các hoạt động chính này có một số yếu tố phổ biến và liên quan. Do đó, một số công ty con, bộ phận hoặc đơn vị điều hành khác của chúng tôi thường cùng nhau tiến hành tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, thực hiện các chương trình, bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng trong các hoạt động chính này.