Công ty đứng sau các mô phỏng đất và biển đáng tin cậy nhất trong ngành.

CM Labs xây dựng các giải pháp dựa trên mô phỏng để giúp khách hàng thiết kế các thiết bị tiên tiến và chuẩn bị cho các hoạt động lành nghề. Thông qua nền tảng Vortex Studio, CM Labs cung cấp khả năng đào tạo giả lập, diễn tập nhiệm vụ, trò chơi nghiêm túc, tạo mẫu ảo và thử nghiệm. Ngày nay, CM Labs là nhà cung cấp hàng đầu về đào tạo dựa trên mô phỏng trong ngành xây dựng.

Với hơn 1.000 mô phỏng tại 30 quốc gia sử dụng công nghệ mô phỏng CM Labs, thị trường của chúng tôi trải dài trên toàn cầu. Những khách hang tiêu biểu của chúng tôi bao gồm Honda, Hitachi, Liebherr, NASA và Volvo.

Nhiệm vụ của chúng tôi là khiến cho việc trải nghiệm các công nghệ mô phỏng của khách hang trở nên đơn giản.

Dù là đào tạo hay thiết kế sản phẩm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển các công cụ đơn giản và hiệu quả để mô phỏng và mô phỏng ảo tương tác - trên đất liền và trên biển.

About CM Labs