Giá trị của chúng tôi: Hiểu biết, Cam kết, Đam mê

Hiểu biết
CerbAir đã tuyển dụng một số chuyên gia hàng đầu trên thị trường để đồng hành cùng chúng tôi trong sự phát triển nhanh chóng. Các liên kết mạnh mẽ của chúng tôi với một nhóm khách hàng đa dạng và đòi hỏi khắt khe đã định vị chúng tôi trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến chống sự tấn công bằng phương tiện không người lái. Từ các sân bay quốc tế đến các bộ Tư pháp và Quốc phòng ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi luôn đi trước một bước trước những thách thức an ninh mới nhất.

Cam kết
Chúng tôi bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi các mối đe dọa liên quan đến sự xâm nhập của phương tiện bay không người lái. Thông qua chuyên môn của chúng tôi, CerbAir đồng hành cùng các đối tác trong việc hình thành và thực hiện các chính sách bảo vệ không phận của họ.

Đam mê
Sự hiểu biết của chúng tôi về các vấn đề khác nhau liên quan đến các mối đe dọa từ máy bay không người lái (công nghệ, chính trị địa lý, chiến lược ...) khiến chúng tôi không chỉ là một công ty chạy theo xu hướng. Đam mê những thách thức mới này, chúng tôi tin rằng công việc của chúng tôi đang giúp tạo ra một thế giới an toàn hơn.