CemeCon cung cấp xây dựng lớp phủ trên toàn thế giới, dịch vụ sơn và hệ thống phủ từ một nguồn duy nhất. Mỗi ngày, CemeCon phủ sơn lên tới 80.000 công cụ chất lượng cao tại trung tâm sơn lớn nhất thế giới cho các công cụ gia công, sử dụng các đơn vị lớp phủ được phát triển bởi CemeCon.