CemeCon + Save this search

Tìm thấy 4 sản phẩm
Sắp xếp:
Hệ thống phủ CC800- CC800® HiPIMS
Toàn quốc

Hệ thống phủ CC800- CC800® HiPIMS

(618)
Liên hệ
Hệ thống phủ CC800- CC800® Diamond
Toàn quốc

Hệ thống phủ CC800- CC800® Diamond

(299)
Liên hệ
Hệ thống phủ CC800- CC800/9XL
Toàn quốc

Hệ thống phủ CC800- CC800/9XL

(871)
Liên hệ
Hệ thống phủ CC800- CC800/9ML
Toàn quốc

Hệ thống phủ CC800- CC800/9ML

(338)
Liên hệ

CemeCon cung cấp xây dựng lớp phủ trên toàn thế giới, dịch vụ sơn và hệ thống phủ từ một nguồn duy nhất. Mỗi ngày, CemeCon phủ sơn lên tới 80.000 công cụ chất lượng cao tại trung tâm sơn lớn nhất thế giới cho các công cụ gia công, sử dụng các đơn vị lớp phủ được phát triển bởi CemeCon.