Bartington + Save this search

Tìm thấy 0 sản phẩm

About Bartington

Bartington Instruments  thiết kế và sản xuất những dụng cụ có độ chính xác cao như từ kế thông lượng, dụng cụ đo trọng sai, dụng cụ đo độ nhạy từ tính, hệ thống cuộn dây Helmholtz và thiết bị thu thập dữ liệu liên quan

Công ty được thành lập vào năm 1985 và trong 35 năm kể từ đó, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất các cảm biến từ trường với độ nhạy tối đa, giảm thiểu tiếng ồn, băng thông rộng và tiêu thụ điện năng thấp.

Chúng tôi sử dụng các đội nhóm trong sản xuất sản phẩm, nghiên cứu và phát triển, bán hàng, tiếp thị và quản trị. Nhóm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi cũng thực hiện các hợp đồng phát triển cho nhiều tổ chức tư nhân và chính phủ.

Khoảng 80% sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn thế giới cho khách hàng làm việc trong các lĩnh vực thị trường khác nhau, bao gồm quốc phòng, giám sát, vũ trụ, vật lý, địa vật lý, công nghiệp, khảo cổ học, và thăm dò dầu khí.