About ART-FI

Được thành lập vào năm 2010, ART-Fi đã phát minh ra các giải pháp thử nghiệm cải tiến cho phép đo Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) để thúc đẩy sự phát triển đổi mới trong ngành công nghiệp không dây với các giải pháp chính xác cao và góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Là một công ty lấy khách hàng làm trung tâm và có ý thức về sức khỏe, ART-Fi đưa ngành công nghiệp không dây theo những hướng mới với mục đích giảm phơi nhiễm RF trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cải thiện các phương pháp đo EMF.

Năm 2014, ART-Fi đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thử nghiệm SAR là công ty đầu tiên cung cấp các giải pháp thử nghiệm SAR (Tỷ lệ hấp thụ riêng) tuyệt đối và tức thời). Hoạt động kinh doanh cốt lõi của ART-Fi xoay quanh ART-MAN, một hệ thống băng thông rộng thực hiện các phép đo trực tiếp trong miền thời gian. ART-MAN sử dụng công nghệ mảng đầu dò vectơ (D-Phase) mạnh mẽ, được cấp bằng sáng chế để đo chính xác pha và biên độ của trường điện từ được mô người hấp thụ.

ART-Fi đã được cấp một số bằng sáng chế và có các bằng sáng chế cho các ứng dụng đang chờ xử lý liên quan đến đầu dò, phân tích tín hiệu vector và chất lỏng mô phỏng băng rộng.