Kiến thức sản phẩm

Giới thiệu: Máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc FREEDOM R8X00

Giới thiệu: Máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc FREEDOM R8X00
Giới thiệu: Máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc FREEDOM R8X00

Giới thiệu dòng máy FREEDOM R8X00

Đây là thiết bị đầu tiên trong ngành có khả năng kiểm tra các thiết bị điện tử hàng không! Một giải pháp đa năng tất cả trong một cho các khách hàng có nhu cầu kiểm tra radio điện tử hàng không.

Dòng máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc FREEDOM R8X00
Dòng máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc FREEDOM R8X00

Chế độ kiểm tra điện tử hàng không trên dòng máy phân tích hệ thống thông tin liên lạc Freedom R8x00 cung cấp khả năng kiểm tra đường bay hoặc đường dốc cho Hệ thống hỗ trợ hạ cánh (ILS), Đài dẫn đường đa hướng sóng ngắn (VOR), Đài chỉ mốc vô tuyến, Thiết bị điều hướng và thông tin (NAV/COMM). Ngoài ra, còn tạo và nhận các định dạng báo hiệu SSB, nhận biết mã Morse và SELCAL (gọi chọn lọc).

Chế độ Kiểm tra Avionics và các tính năng được truy cập thông qua lựa chọn Test Mode/ Avionics như thể hiện trong các hình ảnh sau:

Chế độ Avionics Test
Chế độ Avionics Test
Các tính năng cho chế độ kiểm tra điện tử hàng không
Các tính năng cho chế độ kiểm tra điện tử hàng không

Chức năng và tính năng của FREEDOM R8X00

1. Đài chỉ hướng hạ cánh (ILS)

 • Có thể lựa chọn tần số kênh RF
 • Có thể điều chỉnh cài đặt cho tất cả các điều chế
 • Thiết lập trước độ lệch về độ sâu điều chế (DDM) tiêu chuẩn
 • Có mục nhập số/ chữ cái cho mã nhận dạng mốc
Đài chỉ hướng hạ cánh (ILS)
Đài chỉ hướng hạ cánh (ILS)

2. Đài chỉ góc hạ cánh (ILS)

 • Có thể điều chỉnh cài đặt cho tất cả các điều chế
 • Có thể thiết lập trước độ lệch về độ sâu điều chế (DDM) tiêu chuẩn
Đài chỉ góc hạ cánh (ILS)
Đài chỉ góc hạ cánh (ILS)

3. Đài chỉ mốc vô tuyến

 • Kiểm soát hoàn toàn tần số kênh RF và điều chế điểm đánh dấu (nhận dạng)
 • Các chỉ báo bằng đèn màu tương tự các chỉ báo hiển thị trên máy bay
Đài chỉ góc hạ cánh (ILS)
Đài chỉ góc hạ cánh (ILS)

4. Đài dẫn đường đa hướng sóng ngắn (VOR)

 • Tần số kênh RF có thể lựa chọn
 • Có thể điều chỉnh cài đặt cho tất cả các điều chế
 • Quét hướng nhanh và chậm
 • Có mục nhập số/ chữ cái cho mã nhận dạng mốc
Đài dẫn đường đa hướng sóng ngắn (VOR)
Đài dẫn đường đa hướng sóng ngắn (VOR)

5. Đài dẫn đường vô tuyến vô hướng (NDB)

 • Kiểm soát hoàn toàn điều chế AM tần số kênh RF
 • Kiểm soát hoàn toàn Điều chế nhận dạng (1020 Hz)
 • Có mục nhập số/ chữ cái cho Mã nhận dạng mốc
Đài dẫn đường vô tuyến vô hướng (NDB)
Đài dẫn đường vô tuyến vô hướng (NDB)

6. Gọi chọn lọc (SELCAL)

 • Bộ tạo điều chế cho mã hóa ICAO Selcal 4 chữ số
 • Có mục nhập số / chữ cái cho mã nhận dạng Selcal
 • Có thể áp dụng điều chế cho bất kỳ tần số RF nào được đặt trong vùng RF

SHARE

Bình luận


{{ showMessageValidate('SC_NoiDung', 'Bạn vui lòng nhập nội dung bình luận') }}
{{ showMessageValidate('SC_HoTen', 'Bạn vui lòng nhập họ tên') }}

Danh sách bình luận


{{item.RateReview.Avatar}}
{{item.RateReview.HoTen}}
{{item.RateReview.DisplayNgayRateReview}}
{{item.RateReview.NoiDung}}
Khách hàng
Gửi trả lời

{{item.RateReview.Thanks}} người đã cảm ơn nhận xét này

Cảm ơn
{{child.Avatar}}
{{child.HoTen}}Báo xấu
{{child.NoiDung}}
Bài viết liên quan