Vô tuyến điện tử + Lưu tìm kiếm

Tìm thấy {{totalRow}} sản phẩm
Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0640
Toàn quốc

Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0640

(745)
404.250.000 đ
Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0660
Toàn quốc

Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0660

(408)
466.290.000 đ
Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0460
Toàn quốc

Hệ thống đo bức xạ đến 6 GHz RMS-0460

(434)
529.100.000 đ
Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0440
Toàn quốc

Hệ thống đo bức xạ đến 4 GHz RMS-0440

(390)
466.290.000 đ
Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz đầy đủ
Toàn quốc

Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz đầy đủ

(624)
15.290.000 đ
Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz cơ bản
Toàn quốc

Bộ kit hiệu chuẩn SMA 6 GHz cơ bản

(713)
9.075.000 đ
Máy phân tích mạng vector 3 cổng 6 GHz
Toàn quốc

Máy phân tích mạng vector 3 cổng 6 GHz

(327)
124.850.000 đ
Máy phân tích mạng vector 2 cổng 6 GHz
Toàn quốc

Máy phân tích mạng vector 2 cổng 6 GHz

(877)
115.250.000 đ
Máy phân tích mạng vector 3 cổng 4 GHz
Toàn quốc

Máy phân tích mạng vector 3 cổng 4 GHz

(350)
106.260.000 đ
Máy phân tích mạng vector 2 cổng 4 GHz
Toàn quốc

Máy phân tích mạng vector 2 cổng 4 GHz

(826)
89.210.000 đ