thiết bị quan trắc môi trường

Thiết bị quan trắc môi trường Insize

34 sản phẩm

Thiết bị quan trắc môi trường Insize bao gồm các dụng cụ, máy móc có công năng đo lường các chỉ số yếu tố hóa học trong môi trường. Sản phẩm được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm, trạm đo nhằm thu thập dữ liệu từ đó đưa ra cảnh báo và giải pháp phù hợp. Insize hiện đang sản xuất đa dạng các dòng thiết bị quan trắc môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Sản phẩm hiện đang được Tecostore nhập khẩu, phân phối chính hãng trên toàn quốc.