Máy Đo Độ Nhám - Biên Dạng Chất Lượng - Tecostore

Máy đo độ nhám - biên dạng Insize

34 sản phẩm

Máy đo độ nhám - biên dạng Insize là một thiết bị đo lường chuyên dùng để đo độ nhám hay độ bóng, của bề mặt các loại vật liệu như: thiết bị gia dụng, chi tiết hoàn thiện máy móc, độ bóng của mặt gỗ, độ bóng sơn…Độ nhám, bóng trên bề mặt vật liệu được xác định bằng mức độ bằng phẳng của bề mặt, sau khi gia công trải qua các giai đoạn như, cắt, phay, gọt, tiện…