Đăng ký |  Đăng nhập    [ 0 sản phẩm ]
 

Lĩnh vực


Chọn lĩnh vực  
  
Cơ điện tử

My status Chat skype

Khúc Mạnh Linh
0969075387
Hỗ trợ sản phẩm
My status Chat skype

Ms Liễu
090 283 1917
My status Chat skype

Mr.Diệu
01636516626
My status Chat skype

Mr Dương
0977719353
Kỹ thuật - Bảo hành
My status Chat skype

Mr Hải
0946690376
  
CS-660x1600
 Giá: Liên hệ
AYA-1007K4
 Giá: Liên hệ
AVT-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
  

Trang chủ   >>    Môi trường   >>   Tủ sấy

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 252 lít LDO-250F

LDO-250F

 - Thể tích làm việc: 252 lít

 - Công suất: 3 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 1,0°C

 - Số kệ cung cấp: 3

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

- Điện áp 220V, 50/60Hz

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 252 lít Labtech LDO-250F. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 150 lít LDO-150F

LDO-150F

 - Thể tích làm việc: 150 lít

 - Công suất: 2 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 1,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 150 lít Labtech LDO-150F Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 80 lít LDO-080F

LDO-080F

 - Thể tích làm việc: 80 lít

 - Công suất: 1,5 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 1,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 80 lít Labtech LDO-080F. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 250 lít LDO-250N

LDO-250N

 - Thể tích làm việc: 252 lít

 - Công suất: 3 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 3

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 250 lít Labtech LDO-250N. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 150 lít LDO-150N

LDO-150N

 - Thể tích làm việc: 150 lít

 - Công suất: 2 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 3

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 150 lít Labtech LDO-150N. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 80 lít LDO-080N

LDO-080N

 - Thể tích làm việc: 80 lít

 - Công suất: 1,5 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 80 lít Labtech LDO-080N. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 32 lít LDO-030N

LDO-030N

 - Thể tích làm việc: 32 lít

 - Công suất: 1KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C-250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler.

 - Hiển thị LED 4 số

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 32 lít Labtech LDO-030N. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy phổ thông 100 lít LDO-100E

LDO-100E

 - Thể tích làm việc: 100 lít

 - Công suất: 2.0 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5°C~250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 3

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler, Alarm, Auto turnning

 - Hệ thống đối lưu tự nhiên

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy phổ thông 100 lít Labtech LDO-100E. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy phổ thông 56 lít LDO-060E

LDO-060E

 - Thể tích làm việc: 56 lít

 - Công suất: 1.5 KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5°C~250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler, Alarm, Auto turnning

 - Hệ thống đối lưu tự nhiên

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy phổ thông 56 lít Labtech LDO-060E. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ sấy phổ thông 35 lít LDO-030E

LDO-030E

 - Thể tích làm việc: 35 lít

 - Công suất: 1KWh

 - Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường+5°C~250°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C

 - Độ tương đồng nhiệt độ ở 120°C: ± 2,0°C

 - Số kệ cung cấp: 2

 - Điều khiển kỹ thuật số: PID multi-Function controler, Alarm, Auto turnning

 - Hệ thống đối lưu tự nhiên

 - Đặt thời gian 99 giờ 59 phút hoặc liên tục

Tủ sấy phổ thông 35 lít Labtech LDO-030E. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 300 lít LIB-300M

LIB-300M

- Dải nhiệt độ làm việc: Môi trường +5°C đến 70°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C

 - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại  37°C

 - Điều khiển bằng bộ vi xử lý đa chức năng PID

 - Hiển thị nhiệt độ số: đèn LED, 4 chữ số

 - Cài đặt thời gian: 99h59' hoặc liên tục

 - Cấu trúc bên trong: Thép không gỉ (SUS 304)

 - Cấu trúc bên ngoài: Thép sơn phủ tĩnh điện

 - Cấu trúc cửa bên trong cửa kính an toàn chịu nhiệt

 - Cấu trúc cửa bên ngoài có từ tính, có vòng đệm bằng silicon.

 - Điều nhiệt bằng quạt:

 - Số kệ cung cấp kèm theo: 4 kệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 300 lít Labtech LIB-300M. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 150 lít LIB-150M

LIB-150M

- Thể tích làm việc: 150 lít

- Dải nhiệt độ làm việc: Môi trường +5°C đến 70°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C

 - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại  37°C

 - Điều khiển bằng bộ vi xử lý đa chức năng PID

 - Hiển thị nhiệt độ số: đèn LED, 4 chữ số

 - Cài đặt thời gian: 99h59' hoặc liên tục

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 150 lít Labtech LIB-150M. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 80 lít LIB-080M

LIB-080M

- Thể tích làm việc: 80 lít

 - Kích thước trong:(WxDxH): 400 x 400 x 500 mm

 - Kích thước ngoài:(WxDxH): 550 x 587 x 827 mm

 - Dải nhiệt độ làm việc: Môi trường +5°C đến 70°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C

 - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại  37°C

 - Điều khiển bằng bộ vi xử lý đa chức năng PID

 - Hiển thị nhiệt độ số: đèn LED, 4 chữ số

 - Cài đặt thời gian: 99h59' hoặc liên tục

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 80 lít Labtech LIB-080M. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 56 lít LIB-060M

LIB-060M

- Thể tích làm việc: 56 lít

 - Kích thước trong:(WxDxH): 400 x 350 x 400 mm

 - Kích thước ngoài:(WxDxH): 520 x 470 x 680 mm

 - Dải nhiệt độ làm việc: Môi trường +5°C đến 70°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C

 - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại  37°C

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 56 lít Labtech LIB-060M. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 9,3 lít LIB-010M

LIB-010M

- Thể tích làm việc: 9,3 lít

 - Kích thước trong:(WxDxH): 210 x 210 x 210 mm

 - Kích thước ngoài:(WxDxH): 280 x 280 x 360 mm

 - Dải nhiệt độ làm việc: Môi trường +5°C đến 50°C

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C

 - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại  37°C

 - Điều khiển bằng bộ vi xử lý đa chức năng PID

 - Hiển thị nhiệt độ số: đèn LED, 4 chữ số

 - Cài đặt thời gian: 99h59' hoặc liên tục

Tủ ấm thường đối lưu cưỡng bức 9,3 lít Labtech LIB-010M. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ
Trang 1/1 <<1>>
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khác
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khácTrụ sở chính

Tầng 2, KDT CT3A, Mễ Trì thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-35763500 / 35763501
Fax : +84-4-35763498
Email: hanoi@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM

Số 18A Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : +84-8-62962269 Fax : +84-8-62962268
Email: hcm@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : +84-511-3899 366 Fax : +84-511-3899 386
Email: danang@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn