Đăng ký |  Đăng nhập    [ 0 sản phẩm ]
 

Lĩnh vực


Chọn lĩnh vực  
  
Cơ điện tử

My status Chat skype

Khúc Mạnh Linh
0969075387
Hỗ trợ sản phẩm
My status Chat skype

Ms Liễu
090 283 1917
My status Chat skype

Mr.Diệu
01636516626
My status Chat skype

Mr Dương
0977719353
Kỹ thuật - Bảo hành
My status Chat skype

Mr Hải
0946690376
  
CS-660x1600
 Giá: Liên hệ
AYA-1007K4
 Giá: Liên hệ
AVT-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
  

Trang chủ   >>    Môi trường   >>   Máy đo gió

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6036/6035

6036/6035

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 2 tới 6,000 FPM (0.01 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- 3.0% giá trị đọc.

- Lưu lượng:

+ Đo hệ anh: 9031 CFM (tại 20 FPM)/ 2,709,360 CFM (tại 6000 FPM)

+ Đo hệ mét: 2,341 m3/s (tại 0.1 m/s)/ 702,270 m3/s (tại 30.0 m/s)

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ USB và RS232C (tới máy in) với model 6036 và RS232C (tới máy in) với model 6035

+ Cổng Analog( phụ kiện tùy chọn): DC 0 tới 3 V (Dùng cho đo tốc độc gió)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu:

+ Với model 6036: lên tới 1500 dữ liệu

+ Với model 6035: Không

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6036. Phân phối ủy quyền chính hãng tại Tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6051 Series

6051

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 10 tới 6,000 FPM (0.05 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- (2% giá trị đọc +/- 0.0125) m/s

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đô độ ẩm tương đối

+ 2 to 98%RH (Model A531, A533)

+ Độ chính xác: +/- 2 %RH

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ Truyền thông số: USB

+ Truyền thông analog: DC 0 to 1 V (Phụ kiện tùy chọn)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu: lên tới 20,000 kết quả đo.

- Khối lượng: 0.9 lbs (400 g)

- Nguồn cung cấp: 6 x AA pin hoặc AC Adapter (100 to 240 V)

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6051 Series. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6036/6035

6036/6035

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 2 tới 6,000 FPM (0.01 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- 3.0% giá trị đọc.

- Lưu lượng:

+ Đo hệ anh: 9031 CFM (tại 20 FPM)/ 2,709,360 CFM (tại 6000 FPM)

+ Đo hệ mét: 2,341 m3/s (tại 0.1 m/s)/ 702,270 m3/s (tại 30.0 m/s)

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ USB và RS232C (tới máy in) với model 6036 và RS232C (tới máy in) với model 6035

+ Cổng Analog( phụ kiện tùy chọn): DC 0 tới 3 V (Dùng cho đo tốc độc gió)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu:

+ Với model 6036: lên tới 1500 dữ liệu

+ Với model 6035: Không

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6036. Phân phối ủy quyền chính hãng tại Tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió và nhiệt độ cầm tay 6006

6006

+ Dải đo: 2 tới 3,940 fpm (0.01 tới 20.0m/s)

+ Độ chính xác: +/- 5% giá trị đọc.

+ Thời gian đáp ứng: < 1s( tại 1m/s)

+ Độ phân dải: 0.01 m/s (@ 0.01 tới 9.99 m/s)/ 0.1 m/sec (@10.0 tới 20.0 m/s)

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác:+/-2°F (1°C)

+ Thời gian đáp ứng: < 30s( tại 1m/s)

+ Độ phân dải: 0.2 F (0.1 C)

- Nguồn cấp: Pin 4 x AA

- Điều kiện vận hành:

+ Máy chính: 41 tới 104°F (5 tới 40°C)

+ Đầu dò: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

- Điều kiển bảo quản: 14 tới 122°F (-10 tới 50°C)

- Kích thước:

+ Máy chính: 2.4"(60mm) x 4.7"(120mm) x 1.2"(30mm)

+ Đầu dò:

Đầu dò: 0.24" or 0.40"(6 hoặc 10mm) đường kính x 7.9"( dài 200mm) .

Dây nối máy chính với đầu dò: 0.13"(3.3mm) đường kính x 59"(1,500mm) dài.

Máy đo gió và nhiệt độ cầm tay Kanomax 6006. Phân phối ủy quyền chính hãng tại Tecostore.vn
 Giá: Liên hệ
Trang 1/1 <<1>>

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6051 Series

6051

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 10 tới 6,000 FPM (0.05 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- (2% giá trị đọc +/- 0.0125) m/s

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đô độ ẩm tương đối

+ 2 to 98%RH (Model A531, A533)

+ Độ chính xác: +/- 2 %RH

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ Truyền thông số: USB

+ Truyền thông analog: DC 0 to 1 V (Phụ kiện tùy chọn)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu: lên tới 20,000 kết quả đo.

- Khối lượng: 0.9 lbs (400 g)

- Nguồn cung cấp: 6 x AA pin hoặc AC Adapter (100 to 240 V)

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6051 Series. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6036/6035

6036/6035

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 2 tới 6,000 FPM (0.01 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- 3.0% giá trị đọc.

- Lưu lượng:

+ Đo hệ anh: 9031 CFM (tại 20 FPM)/ 2,709,360 CFM (tại 6000 FPM)

+ Đo hệ mét: 2,341 m3/s (tại 0.1 m/s)/ 702,270 m3/s (tại 30.0 m/s)

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ USB và RS232C (tới máy in) với model 6036 và RS232C (tới máy in) với model 6035

+ Cổng Analog( phụ kiện tùy chọn): DC 0 tới 3 V (Dùng cho đo tốc độc gió)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu:

+ Với model 6036: lên tới 1500 dữ liệu

+ Với model 6035: Không

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6036. Phân phối ủy quyền chính hãng tại Tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp 6051 Series

6051

- Đo tốc độ gió:

+ Dải đo: 10 tới 6,000 FPM (0.05 tới 30.0 m/s)

+ Độ chính xác: +/- (2% giá trị đọc +/- 0.0125) m/s

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác: +/- 1°F hoặc +/- 0.5°C

- Đô độ ẩm tương đối

+ 2 to 98%RH (Model A531, A533)

+ Độ chính xác: +/- 2 %RH

- Đo sai lệch áp suất:

+ Dải đo: -5.00 tới +5.00 KPa

+ Độ chính xác: +/- (3.0 % của giá trị đọc +/- 0.01) KPa

- Cổng truyền thông:

+ Truyền thông số: USB

+ Truyền thông analog: DC 0 to 1 V (Phụ kiện tùy chọn)

- Khả năng lưu trữ dữ liệu: lên tới 20,000 kết quả đo.

- Khối lượng: 0.9 lbs (400 g)

- Nguồn cung cấp: 6 x AA pin hoặc AC Adapter (100 to 240 V)

Máy đo gió, nhiệt độ và sai áp Kanomax 6051 Series. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Máy đo gió và nhiệt độ cầm tay 6006

6006

+ Dải đo: 2 tới 3,940 fpm (0.01 tới 20.0m/s)

+ Độ chính xác: +/- 5% giá trị đọc.

+ Thời gian đáp ứng: < 1s( tại 1m/s)

+ Độ phân dải: 0.01 m/s (@ 0.01 tới 9.99 m/s)/ 0.1 m/sec (@10.0 tới 20.0 m/s)

- Đo nhiệt độ:

+ Dải đo: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

+ Độ chính xác:+/-2°F (1°C)

+ Thời gian đáp ứng: < 30s( tại 1m/s)

+ Độ phân dải: 0.2 F (0.1 C)

- Nguồn cấp: Pin 4 x AA

- Điều kiện vận hành:

+ Máy chính: 41 tới 104°F (5 tới 40°C)

+ Đầu dò: -4 tới 158°F (-20 tới 70°C)

- Điều kiển bảo quản: 14 tới 122°F (-10 tới 50°C)

- Kích thước:

+ Máy chính: 2.4"(60mm) x 4.7"(120mm) x 1.2"(30mm)

+ Đầu dò:

Đầu dò: 0.24" or 0.40"(6 hoặc 10mm) đường kính x 7.9"( dài 200mm) .

Dây nối máy chính với đầu dò: 0.13"(3.3mm) đường kính x 59"(1,500mm) dài.

Máy đo gió và nhiệt độ cầm tay Kanomax 6006. Phân phối ủy quyền chính hãng tại Tecostore.vn
 Giá: Liên hệTrụ sở chính

Tầng 2, KDT CT3A, Mễ Trì thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-35763500 / 35763501
Fax : +84-4-35763498
Email: hanoi@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM

Số 18A Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : +84-8-62962269 Fax : +84-8-62962268
Email: hcm@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : +84-511-3899 366 Fax : +84-511-3899 386
Email: danang@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn