Đăng ký |  Đăng nhập    [ 0 sản phẩm ]
 

Lĩnh vực


Chọn lĩnh vực  
  
Cơ điện tử

My status Chat skype

Khúc Mạnh Linh
0969075387
Hỗ trợ sản phẩm
My status Chat skype

Ms Liễu
090 283 1917
My status Chat skype

Mr.Diệu
01636516626
My status Chat skype

Mr Dương
0977719353
Kỹ thuật - Bảo hành
My status Chat skype

Mr Hải
0946690376
  
CS-660x1600
 Giá: Liên hệ
AYA-1007K4
 Giá: Liên hệ
AVT-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
  

Trang chủ   >>    Điện - Điện Tử   >>   Đồng hồ vạn năng

Đồng hồ vạn năng KF-32

KF-32

* Điện áp DC:
- Vùng: 0.3/3/12/30/120/300/1200V
- Điện trở trong: 20kΩ/V
- Cho phép: ±3% f.s
* Điện áp AC:
- Vùng: 12/30/120/300/1200V
- Điện trở trong: 10kΩ/V
- Cho phép: ±4% f.s
* Dòng điện DC:
- Vùng: 60μ/3m/30m/600m/12A
- Cho phép: ±3% f.s
* Điện trở:
- Vùng: 5k/500k/5MΩ (x1/x100/x1k)
- Cho phép: ±3% f.s. length
* Đo lường khác:
- Nhiệt độ: -50°C đến 250°C
- Kiểm tra liên tục: Âm thanh báo khi nhỏ hơn Approx. 30Ω

* Đặc điểm kỹ thuật
- Nguồn đện: Pin 1.5V R6P hoặc pin AA (x1)
- Cầu chì: F15(0.75A/250V) (x1)
- Kích thước: 136(H) x90(W) x30(D)mm
- Nặng: 215g

Đồng hồ vạn năng Kaise KF-32. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng điện tử kiểu cầm tay

KU-2602

* Dòng điện DC:
+ Vùng 400μ/4000μA: độ phân giải 0.1μ/1μA; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; giảm điện thế 40mV/400mV
+ Vùng 40m/400mA: độ phân giải 10μ/100μA; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; giảm điện thế 70mV/700mV
+ Vùng 4A/10A: độ phân giải 1mA/10mA; Sai số ±2.0% rdg ±5dgt; giảm điện thế 500mV/1.4V
* Dòng điện AC:
+ Vùng 400μ/4000μA: độ phân giải 0.1μ/1μA; Sai số ±2.0% rdg ±5dgt; giảm điện thế 40mV/400mV
+ Vùng 40m/400mA: độ phân giải 10μ/100μA; Sai số ±2.0% rdg ±5dgt; giảm điện thế 70mV/700mV
+ Vùng 4A/10A: độ phân giải 1mA/10mA; Sai số ±2.5% rdg ±5dgt; giảm điện thế 500mV/1.4V
* Điện áp DC:
+ Vùng 400mV: độ phân giải 0.1mV; Sai số ±0.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào >100MΩ
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±0.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40V/400V: độ phân giải 10m/100m; Sai số ±0.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
+ Vùng 600V: độ phân giải 1V; Sai số ±0.8% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện áp AC:
+ Vùng 400mV: độ phân giải 0.1mV; Sai số ±1.2% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±0.8% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40V, 400V: độ phân giải 10m/100m; Sai số ±0.8% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
+ Vùng 1000V: độ phân giải 1V; Sai số ±1.2% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện trở:
- Vùng 400Ω: độ phân giải 0.1Ω, Sai số ±1.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.3mA
- Vùng 4kΩ: độ phân giải 1Ω, Sai số ±1.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤40μA
- Vùng 40kΩ: độ phân giải 10Ω, Sai số ±1.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤4μA
- Vùng 400kΩ: độ phân giải 100Ω, Sai số ±1.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.4μA
- Vùng 4MΩ: độ phân giải 1kΩ, Sai số ±1.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤40nA
- Vùng 40MΩ:  độ phân giải 10kΩ, Sai số ±2.0% rdg ±5dgt, kiểm tra dòng điện ≤40nA
- Điện áp chu trình mở: Approx.0.44V
* Nhiệt độ:
- 0°C đến 40°C: Độ phân giải 1°C, sai số ±3°C; cảm biến gắn liền
- -20°C đến 200°C: Độ phân giải 1°C, sai số ±0.75% rdg ±3°C; cảm biến rời
- 200°C đến 500°C: Độ phân giải 1°C, sai số ±1.5% rdg ±3°C; cảm biến rời

* Đặc điểm:
- Màn hình LCD đếm 4000 số
- Tốc độ lấy mẫu: 2 lần/s
- Vùng lựa chọn: Tự động/ Bằng tay
- Cầu chì: F14(0.5A/250V) (x1);  F17(10A/250V) (x1)
- Cung cấp nguồn điện: pin 1.5V R6P hoặc pin AA (x2)
- Dấu CE: CAT II 600V; CATIII 300V
- Kích thước: 155(H) x75(W) x29(D)mm
- Nặng: 180g
- Phụ kiện: Bao ngắn  (x1), Dây dẫn thử 100-50 (x1); Hộp mang 983 (x1); Pin 1.5V R6P (x1); Thăm dò nhiệt độ 818-02 (x1); Cầu chì dư F14 (x1) và F17 (x1)

Đồng hồ vạn năng điện tử kiểu cầm tay Kaise KU-2602. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng điện tử SK-6592

SK-6592

* Điện áp DC:
+ Vùng 400mV: độ phân giải 100μV; Sai số ±0.5% rdg ±3dgt; điện trở đầu vào >100MΩ
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±0.5% rdg ±3dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40V: độ phân giải 10mV; Sai số ±0.5% rdg ±3dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
+ Vùng 400V, 600V: độ phân giải 100m/1V; Sai số ±1.0% rdg ±3dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện áp AC:
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40/400V: độ phân giải 10m/100mV; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
+ Vùng 600V: độ phân giải 1V; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện trở:
- Vùng 400Ω: độ phân giải 0.1Ω, Sai số ±1.5% rdg ±4dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.2mA
- Vùng 4kΩ: độ phân giải 1Ω, Sai số ±1.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤50μA
- Vùng 40kΩ: độ phân giải 10Ω, Sai số ±1.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤5μA
- Vùng 400kΩ: độ phân giải 100Ω, Sai số ±1.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.5μA
- Vùng 4MΩ: độ phân giải 1kΩ, Sai số ±5.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤50nA
- Vùng 40MΩ:  độ phân giải 10kΩ, Sai số ±7.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤50nA
- Điện áp chu trình mở: Approx.0.44V

* Đặc điểm:
- Màn hình LCD đếm 4000 số
- Tốc độ lấy mẫu: 3 lần/s
- Vùng lựa chọn: Tự động
- Cung cấp nguồn điện: pin 3V CR2032 (x1)
- Dấu CE: CAT III600V và EMC
- Kích thước: 179(H) x28(W) x20(D)mm
- Nặng: 60g

Đồng hồ vạn năng điện tử Kaise SK-6592. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng điện tử SK-6163

SK-6163

* Dòng điện DC:
+ Vùng 400μ/4000μA: độ phân giải 0.1μ/1μA; Sai số ±1.0% rdg ±1dgt; giảm điện thế 0.11mV/μA
+ Vùng 40m/400mA: độ phân giải 0.01m/0.1mA; Sai số ±1.0% rdg ±1dgt; giảm điện thế 2mV/mA
+ Vùng 4A: độ phân giải 1mA; Sai số ±1.5% rdg ±2dgt; giảm điện thế 30mV/A
+ Vùng 20A: độ phân giải 10mA; Sai số ±1.5% rdg ±2dgt (0~10.00A); Sai số ±2.5% rdg ±4dgt (10.01~20.00A); giảm điện thế 30mV/A
* Dòng điện AC:
+ Vùng 400μ/4000μA: độ phân giải 0.1μ/1μA; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; giảm điện thế 0.11mV/μA
+ Vùng 40m/400mA: độ phân giải 0.01m/0.1mA; Sai số ±1.5% rdg ±5dgt; giảm điện thế 2mV/mA
+ Vùng 4A: độ phân giải 1mA; Sai số ±2.0% rdg ±7dgt; giảm điện thế 30mV/A
+ Vùng 20A: độ phân giải 10mA; Sai số ±2.0% rdg ±7dgt (0~10.00A); Sai số ±3.0% rdg ±7dgt (10.01~20.00A); giảm điện thế 30mV/A
* Điện áp DC:
+ Vùng 400mV: độ phân giải 0.1mV; Sai số ±0.5% rdg ±2dgt; điện trở đầu vào >10MΩ
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±0.5% rdg ±1dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40V, 400V, 1000V: độ phân giải 10m/100m/1V; Sai số ±0.5% rdg ±1dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện áp AC:
+ Vùng 4V: độ phân giải 1mV; Sai số ±1.0% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 11MΩ
+ Vùng 40V, 400V, 1000V: độ phân giải 10m/100m/1V; Sai số ±1.0% rdg ±5dgt; điện trở đầu vào 10MΩ
* Điện trở:
- Vùng 400Ω: độ phân giải 0.1Ω, Sai số ±0.8% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.3mA
- Vùng 4kΩ: độ phân giải 1Ω, Sai số ±0.8% rdg ±2dgt, kiểm tra dòng điện ≤40μA
- Vùng 40kΩ: độ phân giải 10Ω, Sai số ±0.8% rdg ±2dgt, kiểm tra dòng điện ≤4μA
- Vùng 400kΩ: độ phân giải 100Ω, Sai số ±0.8% rdg ±2dgt, kiểm tra dòng điện ≤0.4μA
- Vùng 4MΩ: độ phân giải 1kΩ, Sai số ±2.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤40nA
- Vùng 40MΩ:  độ phân giải 10kΩ, Sai số ±3.0% rdg ±3dgt, kiểm tra dòng điện ≤40nA
- Điện áp chu trình mở: Approx.0.44V
* Đặc điểm:
- Màn hình LCD đếm 4000 số
- Tốc độ lấy mẫu: 2.5 lần/s (ngoại trừ tần số chu trình làm việc, đo lường điện dung)
- Vùng lựa chọn: Tự động/Bằng tay
- Cung cấp nguồn điện: pin 1.5 R6P hoặc AA (x2)
- Cầu chì: F14 (0.5A/250V) x1; F16 (15A/250V) x2
- Kích thước: 160(H) x75(W) x34(D)mm
- Nặng: 180g

Đồng hồ vạn năng điện tử Kaise SK-6163. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng cầm tay GDM-350B

GDM-350B

* Điện áp DC:
- Vùng: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 250V
- Sai số: ±(0.5% rdg+ 2 chữ số)
- Trở kháng đầu vào: 10MΩ
* Điện áp AC
- Vùng: 200V, 250V
- Sai số: ±(1.2% rdg+ 3 chữ số);
- Trở kháng đầu vào: 4.5MΩ
* Dòng điện DC:
- Vùng: 2000μA,20mA, 200mA, 10
- Sai số: ±(1.0% rdg+ 2 chữ số)
* Điện trở:
- Vùng: 200Ω~20MΩ - 6 vùng
- Sai số: ±(0.8% rdg+ 5 chữ số);
* Báo tin nhắn liên tục
- Âm thanh báo nếu độ dẫn nhỏ hơn  10Ω
* Kiểm tra đi-ốt
- Mở điện áp mạch 2.3V Approx.

Đồng hồ vạn năng cầm tay Gwinstek GDM-350B. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng điện tử hiển thị đôi GDM-8251A

GDM-8251A

* Tỷ lệ tự nhiên:
- Thang đo: 5 1/2 chữ số (đo lường tối đa 120.000)
- Tốc độ lấy mẫu: Chậm: 5 1/2 chữ số, đọc 10/s; TB: 4 1/2 chữ số, đọc 30/s; Nhanh: 3 1/2 chữ số, đọc 60/s

* Điện áp DC:
- Vùng: 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V 5 vùng
- Sai số: ±(0.012% rdg+ 5 chữ số)
- Trở kháng đầu vào: 10MΩ
* Điện áp AC chuẩn RMS
- Vùng: 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V 5 vùng
- Sai số: 20Hz~45Hz: ±(1% rdg+ 100 chữ số); 45Hz~10kHz: ±(0.2% rdg+ 100 chữ số); 10kHz~30kHz: ±(1% rdg+ 100 chữ số); 30kHz~100kHz: ±(3% rdg+ 200 chữ số);
- Trở kháng đầu vào: 1.1MΩ song song với approx. 100pF
* Dòng điện DC:
- Vùng: 10mA, 100MA, 1A, 10A bốn vùng
- Sai số: 10mA, 100mA:  ±(0.05% rdg+ 15 chữ số); 1A, 10A:  ±(0.2% rdg+ 5 chữ số)
* Dòng điện AC chuẩn RMS:
- Vùng: 10mA, 100MA, 1A, 10A bốn vùng
- Sai số: 10mA, 100mA:  20Hz~50Hz: ±(1.5% rdg+ 100 chữ số), 50Hz~10kHz: ±(0.5% rdg+ 100 chữ số), 10kHz~20kHz: ±(2% rdg+ 200 chữ số); 1A, 10A:  50Hz~10kHz: ±(1% rdg+ 100 chữ số)
* Điện trở:
- Vùng: 100Ω, 1kΩ, 100kΩ, 1mΩ, 10MΩ, 100MΩ - 7 vùng
- Sai số 2W: Vùng 100Ω:  ±(0.1% rdg+ 8 chữ số); Vùng 1kΩ:  ±(0.08% rdg+ 5 chữ số); Vùng 10kΩ~1MΩ:  ±(0.06% rdg+ 5 chữ số); Vùng 10MΩ:  ±(0.3% rdg+ 5 chữ số); Vùng 100MΩ:  ±(3% rdg+ 8 chữ số);
- Sai số 4W: Vùng 100Ω:  ±(0.05% rdg+ 8 chữ số); Vùng 1kΩ~1MΩ:  ±(0.05% rdg+ 5 chữ số); Vùng 10MΩ:  ±(0.3% rdg+ 5 chữ số); Vùng 100MΩ:  ±(3% rdg+ 8 chữ số);
* Kiểm tra đi-ốt
- Mở điện áp mạch 2.0V; kiểm tra dòng điện 0.5mA: Sai số ±(0.025% rdg+ 5 chữ số);
* Tần số:

- 10Hz~100kHz: Độ nhạy 0.1V, Sai số ±(0.05% rdg+ 15 chữ số);
- 100kHz~600kHz: Độ nhạy 1V, Sai số ±(0.05% rdg+ 3 chữ số);
- 600Hz~800kHz: Độ nhạy 2.5V, Sai số ±(0.05% rdg+ 3 chữ số);
* Thông báo ngắn mạch:
- 1~100Ω được xác định bởi người dùng: Sai số ±(0.08% rdg+ 5 chữ số)

Đồng hồ vạn năng điện tử Gwinstek GDM-8251A. Phân phối ủy quyền tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ
Trang 1/1 <<1>>
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khác
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khácTrụ sở chính

Tầng 2, KDT CT3A, Mễ Trì thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-35763500 / 35763501
Fax : +84-4-35763498
Email: hanoi@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM

Số 18A Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : +84-8-62962269 Fax : +84-8-62962268
Email: hcm@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : +84-511-3899 366 Fax : +84-511-3899 386
Email: danang@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn