Đăng ký |  Đăng nhập    [ 0 sản phẩm ]
 

Lĩnh vực


Chọn lĩnh vực  
  
Cơ điện tử

My status Chat skype

Khúc Mạnh Linh
0969075387
Hỗ trợ sản phẩm
My status Chat skype

Ms Liễu
090 283 1917
My status Chat skype

Mr.Diệu
01636516626
My status Chat skype

Mr Dương
0977719353
Kỹ thuật - Bảo hành
My status Chat skype

Mr Hải
0946690376
  
CS-660x1600
 Giá: Liên hệ
AYA-1007K4
 Giá: Liên hệ
AVT-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
  

Trang chủ   >>    Điện - Điện Tử   >>   Thiết bị kiểm tra với trình tự kiểm tra tự động

Thiết bị dùng cho kiểm tra các thiết bị điện, thiết bị y tế, máy hàn

SECUTEST PRO

Switch Set- ting

Measuring Function,

Test  Current/Voltage

Measurement Type Connection Type

Single measurements, rotary switch level: green 

Rpe

Rpe

Protective conductor resistance

PE(TS) - P1 passive PE(TS) - P1 active PE(Mains) - P1 PE(Mains) - P1 Clamp 2 P1 - P2 3

I

Test current (200 mA)

SECUTEST BASE10/PRO:

und SECULIFE ST BASE 10 A 1

(Feature G01)

Riso

Riso

Insulation resistance

LN(TS) - PE(TS)

LN(TS) - P1 P1 - P2 3

PE(Mains) - P1 PE(TS) - P1

LN(TS) - P1//PE(TS)

Uiso

Test voltage

Ipe

Ipe

Protective conductor current, RMS value

Direct

Differential Alternative AT3-Adapter 2

Clamp 2

Ipe~

AC component

Ipe=

DC component

ULN

Test voltage

IB

IT

Touch current, RMS value

Direct

Differential Alternative (P1)

Permanent connection Alternative (P1–P2)

IT~

AC component

IT=

DC component

ULN

Test voltage

IG

IE

Device leakage current, RMS value

Direct

Differential Alternative AT3-Adapter 2

Clamp 2

IE~

AC component

IE=

DC component

ULN

Test voltage

IA

IA

Leakage current from the application part,

RMS value

Direct (P1) Alternative (P1) Permanent conn. (P1)

UA

Test voltage

IP

IP

Patient leakage current, RMS value

 

Direct (P1) Permanent conn. (P1)

IP~

AC component

IP=

DC component

ULN

Test voltage

U

U

Probe voltage, RMS

PE - P1

PE - P1 (with mains*)

 

* polarity preset

U~

Alternating voltage component

U=

Direct voltage component

U

Measurement Voltage RMS 2

V – COM

V – COM (with mains)

U~

Alternating voltage component 2

U=

Direct voltage component 2

ta 4

tB

PRCD time to trip for 30 mA PRCDs

 

ULN

Line voltage at the test socket

P

Function test at the test socket

 

 

 

Polarity preset

I

Current between L and N

U

Voltage between L and N

f

Frequency

P

Active power

S

Apparent power

PF

Power factor

Probe measuring functions

 

EL1

Extension cords with adapter:

continuity, short-circuit, polarity (wire reversal 5)

EL1 adapter

AT3-IIIE adapter VL2E adapter

EXTRA

Reserved for expansion during the course of software updates

°C

Temperature measurement 2) with

Pt100 / Pt1000

V – COM

Key:

Alternative  = alternative measurement(equivalent leakage current measurement)

Differential = differential current measurement

Direct   = direct measurement

LN(TS) = short-circuited conductors L and N of test socket

P1    = measurement with test probe P1

P1-P2  = 2-pole measurement with test probe P1 & P2

PE-P1= measurement between PE and test probe

P1 PE(TS) = protective conductor of test socket  

PE(Mains)  = protective conductor of mains terminal

Kiểm tra thiết bị điện, thiết bị y tế và các thiết bị hàn-với các trình tự kiểm tra tự thiết lập
 Giá: Liên hệ
Trang 1/1 <<1>>
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khác

Thiết bị dùng cho kiểm tra các thiết bị điện, thiết bị y tế, máy hàn

SECUTEST PRO

Switch Set- ting

Measuring Function,

Test  Current/Voltage

Measurement Type Connection Type

Single measurements, rotary switch level: green 

Rpe

Rpe

Protective conductor resistance

PE(TS) - P1 passive PE(TS) - P1 active PE(Mains) - P1 PE(Mains) - P1 Clamp 2 P1 - P2 3

I

Test current (200 mA)

SECUTEST BASE10/PRO:

und SECULIFE ST BASE 10 A 1

(Feature G01)

Riso

Riso

Insulation resistance

LN(TS) - PE(TS)

LN(TS) - P1 P1 - P2 3

PE(Mains) - P1 PE(TS) - P1

LN(TS) - P1//PE(TS)

Uiso

Test voltage

Ipe

Ipe

Protective conductor current, RMS value

Direct

Differential Alternative AT3-Adapter 2

Clamp 2

Ipe~

AC component

Ipe=

DC component

ULN

Test voltage

IB

IT

Touch current, RMS value

Direct

Differential Alternative (P1)

Permanent connection Alternative (P1–P2)

IT~

AC component

IT=

DC component

ULN

Test voltage

IG

IE

Device leakage current, RMS value

Direct

Differential Alternative AT3-Adapter 2

Clamp 2

IE~

AC component

IE=

DC component

ULN

Test voltage

IA

IA

Leakage current from the application part,

RMS value

Direct (P1) Alternative (P1) Permanent conn. (P1)

UA

Test voltage

IP

IP

Patient leakage current, RMS value

 

Direct (P1) Permanent conn. (P1)

IP~

AC component

IP=

DC component

ULN

Test voltage

U

U

Probe voltage, RMS

PE - P1

PE - P1 (with mains*)

 

* polarity preset

U~

Alternating voltage component

U=

Direct voltage component

U

Measurement Voltage RMS 2

V – COM

V – COM (with mains)

U~

Alternating voltage component 2

U=

Direct voltage component 2

ta 4

tB

PRCD time to trip for 30 mA PRCDs

 

ULN

Line voltage at the test socket

P

Function test at the test socket

 

 

 

Polarity preset

I

Current between L and N

U

Voltage between L and N

f

Frequency

P

Active power

S

Apparent power

PF

Power factor

Probe measuring functions

 

EL1

Extension cords with adapter:

continuity, short-circuit, polarity (wire reversal 5)

EL1 adapter

AT3-IIIE adapter VL2E adapter

EXTRA

Reserved for expansion during the course of software updates

°C

Temperature measurement 2) with

Pt100 / Pt1000

V – COM

Key:

Alternative  = alternative measurement(equivalent leakage current measurement)

Differential = differential current measurement

Direct   = direct measurement

LN(TS) = short-circuited conductors L and N of test socket

P1    = measurement with test probe P1

P1-P2  = 2-pole measurement with test probe P1 & P2

PE-P1= measurement between PE and test probe

P1 PE(TS) = protective conductor of test socket  

PE(Mains)  = protective conductor of mains terminal

Kiểm tra thiết bị điện, thiết bị y tế và các thiết bị hàn-với các trình tự kiểm tra tự thiết lập
 Giá: Liên hệTrụ sở chính

Tầng 2, KDT CT3A, Mễ Trì thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-35763500 / 35763501
Fax : +84-4-35763498
Email: hanoi@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM

Số 18A Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : +84-8-62962269 Fax : +84-8-62962268
Email: hcm@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : +84-511-3899 366 Fax : +84-511-3899 386
Email: danang@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn