Đăng ký |  Đăng nhập    [ 0 sản phẩm ]
 

Lĩnh vực


Chọn lĩnh vực  
  
Cơ điện tử

My status Chat skype

Khúc Mạnh Linh
0969075387
Hỗ trợ sản phẩm
My status Chat skype

Ms Liễu
090 283 1917
My status Chat skype

Mr.Diệu
01636516626
My status Chat skype

Mr Dương
0977719353
Kỹ thuật - Bảo hành
My status Chat skype

Mr Hải
0946690376
  
CS-660x1600
 Giá: Liên hệ
AYA-1007K4
 Giá: Liên hệ
AVT-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
AET-0405S
 Giá: Liên hệ
  

Trang chủ   >>    Cơ điện tử   >>   Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ

Lò vật đen Nagman BBS-VH

BBS-VH

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt: 500°C  đến 1300 °C                          
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±0.5°C
Độ phân giải: 1°C
Thời gian làm nóng tới max: 45 phút
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Hệ số bức xạ nhiệt: 0.98
Đường kính lỗ chuẩn nhiệt:  ø25mm

Lò vật đen Nagman BBS-VH. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò vật đen Nagman BBSD

BBSD

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt: lỗ chuẩn 1: 50°C  đến 300 °C
                  lỗ chuẩn 2: 250°C  đến 600 °C            
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±0.5°C
Độ phân giải: ±0,1°C
Thời gian làm nóng tới max: 45 phút
Thời gian ổn định: 30 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Hệ số bức xạ nhiệt: 0.98
Đường kính lỗ chuẩn nhiệt:  ø25mm

Lò vật đen Nagman BBSD. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò vật đen Nagman BBSH

BBSH

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt:  500°C  đến 1200 °C
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±1.5°C
Độ phân giải: ±1°C
Thời gian làm nóng tới max: 60 phút
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Hệ số bức xạ nhiệt: 0.98
Đường kính lỗ chuẩn nhiệt:  ø25mm

Lò vật đen Nagman BBSH. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò vật đen Nagman BBSM

BBSM

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt:  20°C trên nhiệt độ môi trường đến 600 °C
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±0.5°C
Độ phân giải: ±0.1°C
Thời gian làm nóng tới max: 45 phút
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Hệ số bức xạ nhiệt: 0.98
Đường kính lỗ chuẩn nhiệt:  ø25mm

Lò vật đen Nagman BBSM. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò vật đen Nagman BBSL

BBSL

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt:  10°C trên nhiệt độ môi trường đến 350 °C
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±0.5°C
Độ phân giải: ±0.1°C
Thời gian làm nóng tới max: 45 phút
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Hệ số bức xạ nhiệt: 0.98
Đường kính lỗ chuẩn nhiệt:  ø25mm

Lò vật đen Nagman BBSL. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman 1500HN

1500HN

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt:  500 ~ 1500°C
Độ phân giải: 1°C
Độ chính xác: ±0.5% giá trị hiển thị
Độ ổn định:  ±2°C
Thời gian ổn định: 50 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 55mm x D250mm
Thời gian làm nóng tới max: 190 phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman 1500HN. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman 1200HN

1200HN

Dải nhiệt:  300 ~ 1200°C
Độ phân giải: 1°C
Độ chính xác: ±3°C
Độ ổn định:  ±0.5°C (với dải nhiệt dưới 600°C)
Thời gian ổn định: 20 phút ( trên 500°C)
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 45mm x D150mm
Thời gian làm nóng tới max: 90 phút
Thời gian làm lạnh:  45 phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman 1200HN. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman MP 650

MP 650

Dải nhiệt:  50°C tới 650°C
Độ phân giải: ±0.1°C
Độ chính xác: ±0.7°C
Độ ổn định:  ±0.06°C
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm
Thời gian làm nóng tới max: 27 phút
Thời gian làm lạnh:  35phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman MP 650. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman ETC 600/ ETC 600-2

ETC 600/ ETC 600-2

Dải nhiệt:  50°C tới 600°C
Độ phân giải: 1°C
Độ chính xác: ±0.1% giá trị đo + 1 đơn vị ETC 600
  ±0.15% giá trị đo + 1 đơn vị ETC 600-2
Độ ổn định:  ±0.5°C
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm(ETC 600)
ø 25mm x D190mm (ETC 600-2)
Thời gian làm nóng tới max: 18 phút (model ETC 600)
40 phút (model ETC 600-2)
Thời gian làm lạnh:  60 phút (ETC 600)
   100 phút (ETC 600-2)

Lò nhiệt chuẩn Nagman ETC 600/ ETC 600-2. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman MTC 650

MTC 650

Dải nhiệt:  50°C tới 650°C
Độ phân giải: ±0.1°C
Độ chính xác: ±0.4°C
Độ ổn định:  ±0.05°C
Thời gian ổn định: 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm
Thời gian làm nóng tới max: 20 phút
Thời gian làm lạnh:  33phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman MTC 650. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman MTC 350

MTC 350

Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt:  50°C tới 350°C
Độ phân giải: ±0.1°C
Độ chính xác: ±0.4°C
Độ ổn định:  ±0.05°C
Thời gian ổn định: 15 tới 20 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm
Thời gian làm nóng tới max: 20 phút
Thời gian làm lạnh:  33phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman MTC 350. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman 650H/ 650-H2

650H/ 650-H2

Dải nhiệt:  20°C trên nhiệt độ môi trường tới 650°C
Độ phân giải: 0.1°C
Độ chính xác: ±1.5°C
Độ ổn định:  ±0.5°C (650H)
 ±0.6°C (350-H2)
Thời gian ổn định: 25 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm(650H)
ø 25mm x D190mm (650-H2)
Thời gian làm nóng tới max: 20 phút (model 650H)
28 phút (model 650-H2)
Thời gian làm lạnh:  60 phút (650H)
                                  40 phút (650-H2)

Lò nhiệt chuẩn Nagman 650H/ 650-H2. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ

Lò nhiệt chuẩn Nagman 350H/ 350-H2

350H/ 350-H2

Dải nhiệt:  10°C trên nhiệt độ môi trường tới 350°C
Độ phân giải: 0.1°C
Độ chính xác: ±1°C
Độ ổn định:  ±0.3°C (model 350H) và ±0.3°C (model 350-H2)
Thời gian ổn định: 15 phút
Hiển thị nhiệt:  °C/ °F
Kích thước lỗ chuẩn nhiệt:  ø 25mm x D110mm
Thời gian làm nóng tới max: 20 phút (model 350H) và 28 phút (model 350-H2)
Thời gian làm lạnh:  45 phút

Lò nhiệt chuẩn Nagman 350H/ 350-H2. Phân phối tại tecostore.vn
 Giá: Liên hệ
Trang 1/1 <<1>>
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khác
Dữ liệu đang cập nhật, vui lòng xem ở mục khácTrụ sở chính

Tầng 2, KDT CT3A, Mễ Trì thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-35763500 / 35763501
Fax : +84-4-35763498
Email: hanoi@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM

Số 18A Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : +84-8-62962269 Fax : +84-8-62962268
Email: hcm@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : +84-511-3899 366 Fax : +84-511-3899 386
Email: danang@tecotec.com.vn
Website: www.tecotec.com.vn